Περίληψη Διακύρυξης για μίσθωση ακινήτου ως χώρο στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων

Φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 4η – 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 16 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-5-2017 έως την 18-5-2017, στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ.Οδός &
Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00