59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (570)

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα :

570 Ακύρωση της αριθμ. 546/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό τελών έτους 2021
59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (570)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (551-569)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
551.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
552.Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης πράξης:«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» και MIS 5002201 στο Ε.Π. «Ήπειρος
553.’Εγκριση για διόρθωση ορίων κτηματολογίου
554.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
555.Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
556.Έγκριση πρακτικού για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
557.Ακύρωση της αριθμ. 545/2020 Απόφασης Ο.Ε. για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.007, ποσού 11.997,00€ »
558.Έγκριση για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID-19»
559.Ακύρωση της αριθμ. 494/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων
560.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων
561.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
562.Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την αναπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
563.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
564.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους(Μονιμοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έτους 2020)
565.Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»
566.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»
567. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
568.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
569.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 498/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (551-569)

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (548-550)

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
448.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
449.Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης,καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»
550.Σύνταξη Εκθεσης και κατάρτηση του απολογισμού,ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (548-550)

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (545-547)

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
545.Εγκριση σύναψης δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και μελέτης , της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.007, ποσού 11.997,00€
546Καθορισμός Τελών 2021 .
547.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)»

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (545-547)

55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (530-544)

55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
530.Εγκριση παράτασης της προσωρινού αναδόχου ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
531.Εγκριση ακύρωσης μερικώς της διαδικασίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» της αρ. 501/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
532.Εγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 87263
533.Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
534.Εγκριση περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
535.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
536.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
537.Συσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.
538.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
539.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
540.Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
541.Πρακτικό ΙΙΙ για την υπηρεσία «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό».
542.Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Γηροκομείου ¨Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου¨
543.Αποδοχή δωρεών κοινωνικού παντοπωλείου
544.Αποδοχή δωρεας για το Κοινωνικό φαρμακείο
55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (530-544)

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (528-529)

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα :
528.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 του Δήμου Αρταίων.
529.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (528-529)

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
515.Εγκριση για εξώδικο συμβιβασμό επί της με αρ. κατάθεσης 58/2020 αγωγής της κ. Φωτεινής Νεοχωρίτη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας»
516.Εγκριση παρατασης του έργου «Εργα αποκαταστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
517.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
518.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
519.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.006 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
520.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 189/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων»
521Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 266/2020 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων»
522.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
523.Έγκριση ανανέωσης σύμβασης κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ
524.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».
525.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2020»
526.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Δοχεία απορριμάτων».
527.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστασεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (487-514)

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
487.Έγκριση της αριθμ. 26/2020 μελέτης του έργου«Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου
488.Έγκριση για «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε.Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
489.Έγκριση της αριθμ. 2/2018 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο (ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ) και της αριθμ. 5/2019 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
490.Εγκριση για υποβολή πρότασης για την «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»στα πλαίσια της αριθμ. ΑΤ05 πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
491.Εγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έργου 2015 και έργα προληψης νέων (Β΄ΦΆΣΗ)
492.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
493.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων».
494.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.
495.Έγκριση για τον ορισμό Δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (υπόθεση ENERGA)
496.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
497.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ».
498.Έγκριση πρακτικού του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
499.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
500.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» .
501.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
502.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
503.Έγκριση πρακτικού του Έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
504.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού».
505.Έγκριση πρακτικού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC006108364 )
506.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
507.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
508.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
509.Αποδοχή χρηματικής δωρεάς.
510.Έγκριση πρακτικού για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
511.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
512.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020
513.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020
514 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την « Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα».

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και ακύρωση της 435/2020 απόφαση Ο.Ε

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
476.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
477.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021
478.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
479.Ενεργοποίηση προαίρεσης για το έτος 2020 των συμβάσεων για την Προμήθεια Τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.
480.Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ MEA της ΔΗΚΕΔΑ)»
481.Έγκριση πρακτικού για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό>.
482.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 1281 οχήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Καποδίστρια λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
483.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΧ 5898 οχήματος ιδιοκτησίας Νικόλαου Ντάσιου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
484.Έγκριση εισήγησης για απάντηση στην προταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Λάμπρου Τσιρογιάννη του Ιωάννη.
485.Εγκριση πρακτικού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (475)

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
475.Εγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL.

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (475)