ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17 (157-167)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 28 -03 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
157 1. Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων Δημοτών εν όψει του Πάσχα 2018
158 2. Τροποποίηση διαγωνισμού και παράταση διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
159 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικών καταστροφών 25&26/3/2018
160 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων(25&26/3/2018)
161 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018
162 6. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ταφής-εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας & στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων
163 7. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Εργασίες πιστοποίησης παιδικών χαρών
164 8. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
165 9. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
166 10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου .
167 11. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) και τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)
17 28-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16 (151-156 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 26 -03 -2018
151 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
152 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων
153 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 04-05-2017 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) ότε και συζητείται η από 3-9-2009 αγωγή (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου ) του κοινωφελούς ιδρύματος, υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ» κατά του Δήμου Αρταίων
154 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο (GPS) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έγκριση και διάθεση πίστωσης
155 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & Ηλ-κων Συγκρ-των Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτ-κων μηχ-των και έγκριση διάθεσης πίστωσης
156 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
16 26-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14 (133-149 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 21 -03 -2018
133 Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ
134 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2018
135 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κλιματισμού κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας
136 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄φάση)
137 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων
138 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
139 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών
140 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
141 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ.
142 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία (εργασία): περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
143 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 19 & 20/03/2018
144 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
145 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 ανάδειξης οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
146 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
147 Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων έτους 2018, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση και διάθεσης πίστωσης
148 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
149 Συμπλήρωση της αρ.130/2018 Α.Ο.Ε. (Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς)
14 21-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 (111-132 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 14 -03 -2018
111 Συμπλήρωση της αρ. 42/2018 Α.Ο.Ε. (Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη)
112 Μερική τροποποίηση της αρ. 462/2017 Α.Ο.Ε.
113 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοσίων χώρων (πάγια προκαταβολή Προέδρων)
114 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλειών οχημάτων μηχανημάτων έργου κλπ
115 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευής σηματοδοτούμενων κόμβων
116 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων
118 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
119 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
120 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
121 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αγιογράφηση Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
122 1. Έγκριση αρ. 5898/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ. 33/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
123 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση τιμών διοδίων Ιόνιας οδού και Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
124 3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
125 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα
126 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.
127 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου ΜΑΝ
128 7. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών του Δήμου Αρταίων.
129 8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
130 9. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατων ορίων μισθωμάτων για εκμίσθωση του κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς.
131 10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων).
132 11. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
13 14-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 (109-110 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 07 -03 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
109 1. Ακύρωση της αρ. 61/2018 Α.Ο.Ε.
110 2. Σύνταξη νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
12 7-3-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 (47-80)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 26 -02 -2018
47 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
48 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών φαρμακείου
49 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
50 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
51 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ITB 2018
52 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
53 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια DEXION
54 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
55 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2018
56 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
57 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην άνω Πόλη
59 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
60 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
61 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
62 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
63 Έγκριση αρ. 2672/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στις 13-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής κ.κ. Τσουμάνη Κων-νου και Τσουμάνη Λεωνίδα κατά του Δήμου Αρταίων
64 Έγκριση αρ. 1131/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου(υπόθεση Ανθούλα Γιώτη)
65 Έγκριση αρ.1132/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου Αρταίων
66 Έγκριση αρ.1133/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας Γεωργίου Δ.- Ντάλια Ο.Ε. κατά του Δήμου Αρταίων
67 Έγκριση αρ.1135/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί αγωγής κ. Αχιλλέα Μαργώνη και εν συνεχεία να παραστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί.
68 Έγκριση αρ.1136/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 14-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Αρταίων
69 Έγκριση αρ.1137/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 5-3-2018 ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης του κ. Ιωαάννη Κάλλια κατά του Δήμου Αρταίων
70 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολη δικάσιμο προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μετά την από 19-1-2018 κλήση του κ. Γεωργίου Μάλλιου για καταβολή ιδιαιτέρας αποζημίωσης κατ΄εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στην οδό Τζουμέρκων
71 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με επίσχεση εργασίας ΙΔΟΧ του Δήμου Αρταίων και κατάθεση απαιτούμενου δικόγραφου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
72 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη του οχήματος των κ.κ. Μιάμη Ελπινίκης και Καυκιά Βασίλειου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό
73 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
74 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
75 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Αρταίων
76 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
77 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών
78 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας
79 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων
80 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
10 26-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 (42-46)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 22 -02 -2018 εκτακτη
42 1.   Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη
43 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ασφάλιση οχημάτων με τίτλο: Ααφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων έργου, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018
44 3.   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
45 4.   Έγκριση οφειλόμενων δαπανών παρελθούσης χρήσης.
46 5.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9 22-2-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 (23-41)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 16 -02 -2018
23 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ζωοτροφών και λοιπού εξοπλισμού
24 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 1,2,3,&4 στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
25 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
26 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο
27 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο
28 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού IFT 2018
29 Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
30 Μερική τροποποίηση της αρ. 28/2017 Α.Ο.Ε.
31 1.             Έγκριση αρ. 2942/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας.
32 2.             Έγκριση αρ. 2671/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση οχήματος.
33 3.             Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της εργασίας: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δεντροστοιχιών (νέο).
34 4.             Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2017
35 5.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2018.
36 6.             Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
37 7.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων.
38 8.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημοσίευση προκηρύξεων
39 9.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40 10.           Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Λοιπές Επικοινωνίες.
41 11.           Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8 16-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 (21-22)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 08 -02 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
21 1.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
22 2.   Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικά πρόσωπα ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018