14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο έναρξης της ελληνικής επανάστασης και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91)

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (85-90)

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
85.Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
86.Παράταση διάρκειας σύμβασης για τις υπηρεσίες τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων
87.Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
88.Παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού »
89.Κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
90.Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημου Αρταίων 2022-2025.

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (85-90)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
78.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021.»
79. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την «Μισθοδοσία Δήμων και Νομικών προσώπων»..
80. Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Ωρίμανση έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων» από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
81. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων»
82. Εγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. Έτους 2020 γηροκομείου «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»
83.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
84. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
Διοργάνωση διαδικτυακών αποκριάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (68-76)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
68.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων, για τον εορτασμό της πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας
69.Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
70.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
71. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αρταίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου..
72. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πραξη «Μελέτη και εφαρμογή πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
73. Εγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
74. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικων και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
75. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια περιπτέρου (λόγω θανάτου δικαιούχου), υπόχρεου Γκανιάτσα Πέτρο του Γεωργίου με ΑΦΜ 127666490, λόγω αποχώρησης- παραίτησης του υπόχρεου από το μισθωμένο περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία 24ης Ιουνίου στην Άρτα.
76. Έγκριση δικαιολογητικών για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων” (OPEN MALL)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (68-76)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ(8) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-66)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
57.Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)
58. Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Έργο βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής Τριγώνου με φυτεύσεις»» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.
59. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
60. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ».
61. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ».
62. Παράταση των ήδη συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι συμπληρώσεως οκτώ(8) μηνών και τροποποίηση της αριθμ. 43/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διάρκεια πρόσληψης, οκτώ(8) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει και του αριθμ Πρωτ. 9755/8-2-2021 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
63. Υποβολή πρότασης για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων- Β’ κύκλος»
64. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
65. Καθορισμός προσόντων για την εγκριθείσα θέση πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Αρταίων δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
66. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Αρταίων

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-66)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
48.Εγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 13/02-16/02/2021 στις ΤΚ. Ροδαυγής, Πιστιανών, Δαφνωτής, Σκούπας και Κορφοβουνίου.
49.Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ»
50.Ακύρωση της αριθμ.163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (δημοτική έκταση) εμβαδού 1.253,01 τ.μ., αριθμό κτηματολογίου (ΚΑΕΚ 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ., με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων , για χρήση νεροτριβή-νερόμυλου.
51.Ακύρωση της αριθμ. 163/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καμπής.
52.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
53. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου.
54.Εγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (47)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
΄Εγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,άρθρο 32 του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)»,αριθμ. 6/2021 μελέτης ΤΥΔ.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (47)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1969/29-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

1-2-2021

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

Στην Άρτα σήμερα την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28274/10-12- -2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
3 Διόρθωση της υπ’ Αριθμ. Απόφασης 285/2020 για «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
4 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΟΝ ΜΕΤΑΛ ΑΕ και εκμισθώνει η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ κτηματικής περιφέρειας ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
5 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΕ ΩΣ 1 ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ 6ο
7 Αποδοχή παραίτησης της Αικατερίνης Σχισμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΜΠΑΠ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
8 Αποδοχή παραίτησης της Φραντζή Αναστασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
9 Στηρίξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους ταχυδρόμους διανομής των ΕΛ.ΤΑ ΑΡΤΑΣ
10 Ψήφισμα καταδίκης στην έμφυλη βία
11 Ψήφισμα ενάντια στον περιορισμό των συναθροίσεων και την αστυνομοκρατία στα ΑΕΙ»
12 Υποβολή προτάσεων ενόψει στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
13 Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους Παξούς στο ΧΥΤΥ Βλαχέρνας
14 Υπόμνημα για την Αποζημίωση Παραγωγών Εσπεριδοειδών λόγω Απώλειας Παραγωγής από Προσβολή από Μύκητες, στην Περιοχή της Άρτας.
15 Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για έργα ΠΔΕ
16 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Βασ. Κων/νου αριθ. 82 (αριθμ. 1/2021 απόφαση ΕΠΖ)
17 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Δημοσθένους (αριθμ. 2/2021 απόφαση ΕΠΖ)
18 Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης (αριθμ. 3/2021 αποφ. ΕΠΖ)
19 Δημιουργία και επέκταση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ(αριθμ. 4/2021 αποφ. ΕΠΖ)
20 Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (αριθμ. 5/2021 αποφ. ΕΠΖ)
21 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κοντογιάννη Ανδρέα στην θέση «ΜΑΡΛΕΣ» στην Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ, Δ.Ε.Αμβρακικού
22 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ανδρέα Κολιοκώστα στη θέση ΣΤΑΝΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού
23 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της κας Σκαμνάλου Βασιλικής στη θέση ΠΑΛΙΟΛΕΙΒΑΔΟ κτηματικής περιφέρειας Χαλκιάδων ΔΕ Φιλοθέης
24 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κώτση Αποστόλου στη θέση ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ κτηματικής περιφέρειας Αγ. Σπυρίδωνα ΔΕ Φιλοθέης
25 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Ελένης συζύγου Νικολάου Στάμου και Παρασκευής Στάμου και εκμισθώνει η εταιρεία Πτηνοτροφική Άρτας ΜΙΚΕ στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΚΗ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού

22-1-2021