ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

 1. Απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην ΤΚ Καλοβάτου
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης», και περιγραφή Δραστηριότητας «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπν. ποτών»,  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχέρνα,  του Δήμου Αρταίων
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. «Δραστηριότητες Yπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης», και περιγραφή Δραστηριότητας «Δραστηριότητες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (Καφεζυθεστιατόριο)»,  που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Κορωνησία,  του Δήμου Αρταίων.
 4. Χορήγηση γνωμοδότησης για αποκατάσταση δανειοθαλάμου στην Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων.
 5. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση παιγνίων ή παιχνιδομηχανών από κ.υ.ε. στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Άρτα του Δήμου Αρταίων

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα των οποίων ο κατεπείγον χαρακτήρας έγινε αποδεκτός από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ζώνης (περιοχής) ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης της Άρτας (οδοί Φιλελλήνων, Σκουφά, Μακρυγιάννη και Αγίας Σοφίας).

 2. Επικαιροποίηση της αρ. 10/2006 Απόφασης Δ.Σ. «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. και Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3.5 τόνων και εκσκαπτικών μηχανημάτων έργων, εντός του οικιστικού ιστού της Πόλης της Άρτας από Νέα Γέφυρα μέχρι στρατόπεδο Παπακώστα».

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση ή μη σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 154 – 155 κατόπιν αίτησης της κας Ειρήνης-Αικατερίνης Μασσαλή για άρση απαλλοτρίωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

Έκτακτα Θέματα:

 1. Κοπή τριών (3) ατόμων ελάτης εντός του παλαιού νεκροταφείου
 2. Κοπή τριών (3) ατόμων πεύκης εντός της παιδικής χαράς στην πλατεία Σκουφά
 3. Κοπή δύο (2) δέντρων εντός του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου Κωστακιών
 4. Κοπή δύο (2) δέντρων στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας

Τακτικά Θέματα:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος για το κ.υ.ε. του ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδων στη ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
 2. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 457 έως 460 )

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 457 έως 460 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 31-7-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 18029/26-7-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
457 1 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»
458 2 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
459 3 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»
460 4 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων»

31-7-2018

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 413 έως 456 )

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 413 έως 456 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30-7-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 18029/26-7-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
413 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 416/2018 Α.Ο.Ε.)
414 2 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β’ Τριμήνου 2018
415 3 Ανάκληση της αριθμ. 9/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
416 4 Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών εκτάσεων της ΤΚ Πολυδρόσου ΔΕ Αμβρακικού
417 5 Επιστροφή αχεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
418 6 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης : Οικονομική ενίσχυση για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε περιοχές της επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
419 7 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού για άνοια στο Δήμο Αρταίων
420 8 Τροποποίηση ισχύοντος Ο.Ε.Υ. Δήμου Αρταίων
421 9 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Συγκέντρωση στοιχείων και οπτικοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στις παραποτάμιες εκτάσεις» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
422 10 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για την δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
423 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 405/2018 Α.Ο.Ε.)
424 2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
425 3 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
426 4 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2018 – 2019 προϋπολογισμού 143.210,70€ με Φ.Π.Α, και διενέργεια διαγωνισμού.
427 5 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
428 6 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
429 7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
430 8 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή σαρδέλας» με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ανέζας. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων
431 9 Τροποποίηση της Αριθμ. Απόφασης 303/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης 251/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου»
432 10 Τροποποίηση της Αριθμ. Απόφασης 304/2018 με θέμα «Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης: 250/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου
433 11 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
434 12 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας
435 13 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εθελοντικής Δημοτικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Δ.Ο.Α.Κ. του Δήμου Αρταίων.
436 14 Πρόσληψη προσωπικού (οδηγός φορτηγού) για την ενίσχυση του προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
437 15 Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»
438 16 Έγκριση μελέτης του έργου « Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
439 17 Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»
440 18 Έγκριση μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»
441 19 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Ιστορική και μορφολογική τεκμηρίωση για το κτίριοτου Ιστορικού Δημαρχείου»
442 20 Επί αιτήσεως της αναδόχου ένωσης «Παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας»Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»
443 21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
444 22 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής συντήρησης & επισκευής οχημάτων
445 23 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου
446 24 Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων δίμηνης απασχόλησης στην Υπηρεσία Πρασίνου
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ
447 25 Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
448 26 4η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 7/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
449 27 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη σχεδίου δράσης (master plan) για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παπακώστα» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
450 28 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επικαιροποίηση και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
451 29 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη προγραμματικού σχεδίου δράσεων για τα ρέματα με επικινδυνότητα στα όρια του Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική περίοδο 2014-2020» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
452 30 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωση της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστους χώρους τη ΔΕ Αμβρακικού» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
453 31 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση ημερίδων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Δήμο Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
454 32 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ
455 33 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
456 34 Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελάτου Κορφοβουνίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφοβουνίου «Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» για τις ανάγκες του Συλλόγου.
30-7-2018

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 374 έως 412)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 374 έως 412 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 9-7-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 16281/5-7-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
374 1       Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 αριθμ.386/2018 Α.Ο.Ε.
375 2   Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 και αποδοχή της πίστωσης
376 3    Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
377 4 Τροποποίηση της αριθμ.268/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
378 5 Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ του Τσέλιου Ανδρέα, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρης Επεξεργασίας» εντός χώρου (με αίθουσα μπιλιάρδου) όπου παρέχονται υπηρεσίες με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –INTERNET), που βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 23, στην Άρτα.
379 1 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
380 2 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων αριθ. 366/2018 Α.Ο.Ε.
381 3 Συμπλήρωση της αριθμ. 340/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
382 4 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
383 5 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων
384 6 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
385 7 Λύση μίσθωσης καταστήματος αρ.9 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων.
386 8 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
387 9 ­Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού
388 10 ­Αδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Σχεδιασμός θεματικών φυλλαδίων και ιστοσελίδας τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων
389 11 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διάπλους Αμβρακικού 2018».Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 14ου Διάπλου Αμβρακικού
390 12 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
391 13 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και σύσταση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
392 14 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και σύσταση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
393 15 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου – Παροχή Συσσιτίου» Δήμου Αρταίων διανομή βασικών αγαθών ωφελούμενου προγράμματος ΤΕΒΑ.
394 16 Τροποποίηση της αριθμ.320/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων
395 17 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
396 18 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 206262.010, ποσού 5.000,00€
397 19 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπαλλήλους του Δήμου με μηχανήματα έργου εκσκαφείς – φορτωτές (τσάπες τύπου JCB) και φορτηγών οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου.
398 20 Επί αιτήσεως της Μητρογιώργου Μαρίνας για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
399 21 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αγιογράφηση Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»
400 22 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»
401 23 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
402 24 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
403 25 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
404 26 Οριοθέτηση κ’ χωρητικότητα θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞI αριθμ. 13/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
405 27 Διατήρηση ή απομάκρυνση δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων α) στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων και β) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου στην Άρτα του Δήμου Αρταίων
406 28 Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας
407 29 Έγκριση των αριθμ. 59 & 66/2018 αποφάσεων ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορούν αναμόρφωση προϋπολογισμού.
408 30 Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά «Ψήφιση ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του 2017

409 31 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΔΗΚΕΔΑ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
410 32 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
411 33 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΚΚΜΠΑΠ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
412 34 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διαδημοτικής Επιχείρησης χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών Πρακτορείων μεταφορών – ΚΟΙΝΗ ΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ

9-7-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42 (406-412)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 42η 24-7-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
406 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής (Πυρκαγιά της 20/7/2018 στην Τ.Κ. Καμπής)
407 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Καμπής 20-7-2018
408 3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων
409 4. Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής , και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών του προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
410 5. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
411 6. Ακύρωση αρ. 356/2018 Α.Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης για: Επιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα
412 7.Έγκριση και διάθεση πίστωσης
42 24-7-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 41 (395-405)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 41η 23-7-2018
395 ‘‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου στην Άρτα
396 Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων,λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
397 Μερική τροποποίηση της αρ. 364/2018 Α.Ο.Ε (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ)
398 1.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
399 2.Έγκριση ή μη πρακτικού (οριστική κατακύρωση) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
400 3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου.
401 4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
402 5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού
403 6.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
404 7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
405 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
41 23-7-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 40 (387-394)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 16 -7-2018
387 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
388 1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αντλιών
389 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων, δομής της λιθοδομής, ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις τρόπου αντιμετώπισης για το κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου
390 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για Μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
391 4. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στο σεμινάριο ‘’Δημόσιο Λογιστικό και Οικονομικές Υπηρεσίες. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας’’ μέσω τηλεκατάρτισης
392 5. Διάλυση ή μη σύμβασης της μελέτης: Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας.
393 6. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
394 7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
40 16-7-2018