Αποφάσεις
Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Σ41ΩΨΑ-ΩΗΟ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 239/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της 53/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΑΚΩΨΑ-ΗΣΟ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 238/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης Εγκατάσταση δικτύου κάδων διαχείρισης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και πλαστικών καπακιών
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΑ4ΩΨΑ-ΤΡΥ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 237/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αριθμ. 30/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» (ΑΔΑ 6ΘΡ3ΟΛΙΦ-Ν87) που αφορά στον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Δ92ΩΨΑ-Ε52 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 235/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας Γεωργίου Γεώργου και Κοράκη Κυριακής
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6072ΩΨΑ-Ξ1Ε 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 233/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας Μπίζα Θωμά
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΙΧΩΨΑ-ΔΔΦ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 232/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Αρταίων επί της από 26/02/2024 αρ. κατ. 20-19/02/2024 αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ» για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ι08ΩΨΑ-8ΙΓ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 231/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρου Μπαλατσούκα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΗΔ9ΩΨΑ-ΘΣ7 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 230/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρου Τζουβάρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4Τ4ΩΨΑ-ΒΚ7 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 229/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Γεωργίου Τζελέπη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Τ9ΜΩΨΑ-ΥΘΔ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 228/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Πανέτα Γεωργίου πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΖΨΩΨΑ-ΠΥ5 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 222/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Κωλέτσου Παντελή πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΧΝΩΨΑ-ΓΔ5 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 221/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδρομής των μελών των ΚΑΠΗ του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΑΠΗ
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΗ0ΩΨΑ-Κ87 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 236/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Ιωάννη Πάνου υπαλλήλου του Δήμου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΕ6ΩΨΑ-ΣΑΟ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 220/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Μιχαήλ Κοτσαρίνη Αντιδημάρχου του Δήμου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΒΕΩΨΑ-5ΒΑ 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 219/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση της Αντιδημάρχου κας Τσώλα Αγγελικής
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΨΦΩΨΑ-ΜΝ0 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 218/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Επί αιτήσεως Χρήστου Παπάζογλου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση σχολείων 4ου Δημοτικού & Δημοτικού Βίγλας Δήμου Αρταίων»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΠΜΩΨΑ-Θ6Ν 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 242/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δαφνωτής
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΤ9ΩΨΑ-Δ73 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 227/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Τροποποίηση Οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΕΥ για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΜΓΩΨΑ-Σ6Α 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 226/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής προϊσταμένης τμήματος εσόδων και προϊσταμένης τμήματος ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο σεμινάριο με θέμα « Αποσβεστικές Προθεσμίες Βεβαίωσης και Παραγραφής Οφειλών» που θα υλοποιηθεί (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) στις 12 Ιουνίου 2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΓΝΩΨΑ-Ω2Χ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 234/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 664