ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (573-585)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017
573 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων ( ομάδα Ε και μέρος της ομάδας Κ (κ2,κ3,κ4 και κ5)
574 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
575 Συμπλήρωση της αρ. 525/2017 Α.Ο.Ε. (Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό ) Δήμου Αρταίων)
576 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότηση σχετικά με διέλευση οπτικών ινών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από Δημοτικούς Δρόμους
577 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση με αρ. 2,3,5 και 6 στην πλατεία Σκουφά
578 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής Ρούτση Ευανθία κλπ κατά Δήμου Αρταίων κλπ..
579 3.  Έγκριση αρ. 42659/8-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου ότε και συζητείται η αγωγή των κ.κ. Βάσιου Φ. κλπ (σχολικοί φύλακες) για αναίρεση της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
580 4.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 18-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η από 17-3-2014 έφεση του Δήμου Αρταίων κατά της Ε.Ε. με την επωνυμία ‘’ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και κατά της αρ. 6733/2013 οριστικής αποφάσεως Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
581 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια κλιματιστικού
582 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια μεταλλικών επίπλων (ντουλαπών) για αποθήκευση εργαλείων και ρουχισμού.
583 7.  Μερική τροποποίηση αρ. 389/2016 Α.Ο.Ε.
584 8.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων.
585 9.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-50

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (562-571)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017

562 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ
563 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό
564 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
565 1.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδή. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
566 2.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών από εργασίες χορτοκοπτικού. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
567 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων.
568 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής. ΔΕΗ
569 5.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
570 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
571 7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2017-48

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (546-561)

546 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση: α) κληροτεμαχίου αρ. 541 στη θέση Μακρόνησος τ.κ. Αγ. Σπυρίδωνα και β) Δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι Τ.Κ. Αμμοτόπου
547 Απαλλαγή υπολόγου Βασιλάκη Βασίλειου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά τέλη κυκλοφορία
548 Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)
549 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
550 Έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.)
551 Απ΄ευθείας ανάθεση σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου
552 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄ τριμήνου 2017
553 Διαμόρφωση σχεδίου προϋποόγισμού και στοχοθεσίας 2018
554 1.  Ορισμός δικηγόρου για έλεγχο ιδιοκτησιών παραποτάμιων εκτάσεων στο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο Άρτας.
555 2.  Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
556 3.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
557 4.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης των εργασιών: εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών (νέο)
558 5.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
559 6.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εκχιονιστικού εξοπλισμού
560 7.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
561 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
47 25- 10- 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (544-545)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 46η 20 – 10 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
1.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα – εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων και έγκριση διάθεσης πίστωσης
2.   Μερική τροποποίηση της αρ. 484/2017 Α.Ο.Ε.
46 20-10-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (535-543)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η 13 – 10 -2017
535 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2018
536 1.         Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ότε και συζητείται η αίτηση της κ. Μαριάννας Βασιλάκη κατά του Δήμου
537 2.         Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.
538 3.         Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
539 4.         Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κτιρίων , λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων.
540 5.         Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άρτας και τρόπος εκτέλεσης
541 6.         Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια κηποτεχνικών Μηχανημάτων
542 7.         Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π έτους 2017
543 8.         Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
45 13-10-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (506-534)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44η 9 – 10 -2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών έτους 2017
Ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων
Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου
1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 3-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης κ. Λάμπρου Σπανού κατά Δήμου Αρταίων.
2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 19-01-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση του Δήμου Αρταίων κατά του Ευάγγελου Κασαή.
3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή της κ. Παναγιώτας συζ. Αθ. Καλοκαίρη κατά του Δήμου Αρταίων
4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Στυλιανού Τζουβάρα κατά του Δήμου Αρταίων.
5.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας) στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Γεωργίου Πανέλλη κατά του Δήμου Αρταίων.
6.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 06-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Τσιρογιάννη κατά του Δήμου Αρταίων
7.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 07-03-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Θώδη κατά του Δήμου Αρταίων
8.   Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αθανασίου Αικατερίνης και Αθανασίου Χρήστου, Ι.Χ.Ε. λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα Βοοειδή
9.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 14-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης Ιωαν. Νικολέτου και Γεωργ. Νικολέτου κατά της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης κατά ιδιοκτητών βοοειδών τα οποία έχουν προκαλέσει ζημιές στη δημοτική περιουσία στη Φανερωμένη
11.  Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
12.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή μηχανολόγου Μηχανικού για νομιμοποίηση λεπίδας εκχιονισμού
13.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
14.  Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας & Ευπρεισμού , Λοιπών Υλικών ειδών υγιεινής έτους 2017 δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
15.  Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων Απορριμμάτων.
16.  Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων.
17.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων ( επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό) Δήμου Αρταίων.
18.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας
19.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2018 & 2019 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα καύσιμα του 2020.
20. Έγκριση ή μη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου..
21.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων
22. . Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου.
23. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο σχετικά με τη δημοτική περιουσία.
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων.
25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
26. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
44 9-10-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (505)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43η 27 – 9 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
43 27-9-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (502-504)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 42η 26 – 9 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
1.   Ακύρωση αρ. 473/2017Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για άδεια χρήσης λογισμικού για το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και αιτημάτων πολιτών.
2.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών
3.   Επιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύνταξη της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου.
42 26-9-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (483-501)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 41η 25 – 9 -2017
Μερική Τροποποίηση της αρ. 458/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του δικηγόρου
Ορισμός Συμβολαιογράφου για υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δήμο Αρταίων και Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια επικοινωνιακού υλικού πληροφόρησης του κοινού για την προβολή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων
Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια έντυπου υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα Βοοειδή
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου
Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β΄ τριμήνου 2017
Ακύρωση της αρ. 476/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
Έγκριση μελέτης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
41 25-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (472-482)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 13 – 9 -2017
472 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
473 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
474 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια: Προμήθεια βιβλίων κλπ
475 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
477 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων
478 Βεβαίωση κάλυψης της δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων οργανικών θέσεων του ΟΕΥ που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού
479 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και παράσταση στο Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί
480 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
481 1.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
482 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα Δήμου Αρταίων)
40 13-9-2017