Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (535-543)

31 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η 13 – 10 -2017
535 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2018
536 1.         Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ότε και συζητείται η αίτηση της κ. Μαριάννας Βασιλάκη κατά του Δήμου
537 2.         Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.
538 3.         Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
539 4.         Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κτιρίων , λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων.
540 5.         Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άρτας και τρόπος εκτέλεσης
541 6.         Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια κηποτεχνικών Μηχανημάτων
542 7.         Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π έτους 2017
543 8.         Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
45 13-10-2017