Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (657-671)

27 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 58η 20 – 12 -2017
657 Ορισμός δικηγόρου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου
658 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης για κλοπή ανακυκλώσιμων υλικών
659 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
660 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Προμηθειών του Δήμου ( πλήν Τεχνικής Υπηρεσίας ) για το έτος 2018
661 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
662 1.   Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων Δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
663 2.  Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου .
664 3.  Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και αναπλήρωση αυτής
665 4.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Κ. Πολύζου και Ε. Γιαμούρη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
666 5.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Μ. Νούτση και Θ. Μπαλατσούκα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
667 6.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Α. Αρκουμάνη για χρηματικό εντάλματα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου σε περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017.
668 7.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
669 8.  Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής δικαιολογητικών για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
670 9.  Παραλαβή της μελέτης: Γεωτεχνική μελέτη Κλειστού Εκθεσιακού Κέντρου
671 10. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη του λογισμικού οδοποιίας anadelta Tessera ( ASA professional )

2017-58