Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (483-501)

31 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 41η 25 – 9 -2017
Μερική Τροποποίηση της αρ. 458/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του δικηγόρου
Ορισμός Συμβολαιογράφου για υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δήμο Αρταίων και Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια επικοινωνιακού υλικού πληροφόρησης του κοινού για την προβολή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων
Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια έντυπου υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα Βοοειδή
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου
Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β΄ τριμήνου 2017
Ακύρωση της αρ. 476/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
Έγκριση μελέτης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
41 25-9-2017