Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (546-561)

31 Οκτωβρίου 2017

546 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση: α) κληροτεμαχίου αρ. 541 στη θέση Μακρόνησος τ.κ. Αγ. Σπυρίδωνα και β) Δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι Τ.Κ. Αμμοτόπου
547 Απαλλαγή υπολόγου Βασιλάκη Βασίλειου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά τέλη κυκλοφορία
548 Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)
549 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών
550 Έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.)
551 Απ΄ευθείας ανάθεση σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου
552 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄ τριμήνου 2017
553 Διαμόρφωση σχεδίου προϋποόγισμού και στοχοθεσίας 2018
554 1.  Ορισμός δικηγόρου για έλεγχο ιδιοκτησιών παραποτάμιων εκτάσεων στο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο Άρτας.
555 2.  Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
556 3.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
557 4.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης των εργασιών: εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών (νέο)
558 5.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
559 6.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εκχιονιστικού εξοπλισμού
560 7.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
561 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
47 25- 10- 2017