Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (562-571)

19 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017

562 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ
563 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό
564 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
565 1.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδή. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
566 2.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών από εργασίες χορτοκοπτικού. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
567 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων.
568 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής. ΔΕΗ
569 5.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
570 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
571 7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2017-48