Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (472-482)

31 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 13 – 9 -2017
472 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
473 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
474 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια: Προμήθεια βιβλίων κλπ
475 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
477 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων
478 Βεβαίωση κάλυψης της δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων οργανικών θέσεων του ΟΕΥ που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού
479 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και παράσταση στο Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί
480 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
481 1.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
482 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα Δήμου Αρταίων)
40 13-9-2017