Τελευταία Νέα

Κορωνοϊός: Μήνυμα του Δημάρχου Αρταίων για πιστή τήρηση των μέτρων

«Δεν χρειάζεται εφησυχασμός αλλά συνεχής επαγρύπνηση» Την επιτακτική ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας από όλους, τόνισε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, μέσω μηνύματος που απηύθυνε προς όλους τους πολίτες, ενώ όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε πρέπει όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί. Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη μάχη που όλοι μαζί […]

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων με 21 θέματα συζήτησης

Πρωτοβουλία Δημοτικής Αρχής για «Ανοιχτά Μικρόφωνα- Ανοιχτός Διάλογος» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Με 21 τακτικά θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασε χθες το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, παρουσία και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας Δημήτρη Χουλιάρα, τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ενημέρωσε […]

Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δημάρχου και της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το θέμα των καταλήψεων σε σχολεία της πόλης

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αρταίων κ. Τσιρογιάννη και της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Χαμπηλομάτη, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της κατάστασης και προκειμένου να εξομαλυνθεί η διαδικασία σχετικά με το θέμα της κατάληψης σε Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αρταίων. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος […]

Ματαίωση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Οι παρατάξεις επέλεξαν τα δικά τους προβλήματα να τα κάνουν προβλήματα του Δήμου Ματαιώθηκε η χθεσινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, καθώς δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.  Στην συνεδρίαση θα λαμβάνονταν αποφάσεις για ιδιαίτερα ζητήματα, όπως η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, η αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων και άλλα. […]

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ένα ακόμη βήμα για το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο Ηπείρου Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Ενίσχυση του Αγροδιατροφικού Κλάδου στην Άρτα, μέσω της συνεργασίας με το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)», συνυπέγραψαν, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων […]

Δείτε περισσότερα Νέα

Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021 3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020 4. Ενεργοποίηση προαίρεσης για το […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Μετά την ματαίωση της κατά την 12-10-2020 συνεδρίασης, ύστερα από την αριθμ. 23198/8-10-2020 πρόσκληση, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (κεκλεισμένων των θυρών) […]

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΑΔΑ: ΨΓΦΗΩΨΑ-Μ72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ. Τόλη Τηλέφωνο: 2681362282 e-mail: stoli@arta.gr Άρτα 09/10/2020 Αρ. πρωτ.23318   ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ […]

Πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων ΣΟΧ 1/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/10/2020 οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρταίων,  ειδικότητας ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ , σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Αρταίων. Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  […]

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού. 2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 » 3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης […]

Δείτε περισσότερα Νέα