Διαδημοτική Επιχείρηση Γεωργικών Προϊόντων & Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
Λαχαναγορά

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Τσιρώνης Διευθυντής
Κωνσταντίνος Μάρος Πρόεδρος
Ιωάννης Ροβίνας Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπουκουβάλας Μέλος
Βασιλάκης Σωτήριος Μέλος
Τόλης Δημήτριος Μέλος