Διαδημοτική Επιχείρηση Γεωργικών Προϊόντων & Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
Λαχαναγορά

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Τσιρώνης Διευθυντής
Κωνσταντίνος Μάρος Πρόεδρος
Αθανάσιος Βασίλης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπουκουβάλας Μέλος
Σωτήριος Βασιλάκης Μέλος
Ιωάννης Ροβίνας Μέλος