Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδημοτική Επιχείρηση Γεωργικών Προϊόντων & Αποθήκων Πρακορείων Μεταφορών

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Τσιρώνης Διευθυντής
Κωνσταντίνος Μάρος Πρόεδρος
Αθανάσιος Βασίλης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπουκουβάλας Μέλος
Σωτήριος Βασιλάκης Μέλος
Ιωάννης Ροβίνας Μέλος