Έργα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Βελτίωση-εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας

25 Ιανουαρίου 2024

Banner Etha Ypaat Espa Epalth

Για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας» συντάχθηκε μελέτη από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία αφού ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από το Δήμο Αρταίων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την αρ. 2471/29-11-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών το έργο εντάχθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 520.800,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04-09-2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Κ/Ξ Ιωάννης Γεωργίου Γαλάνης-Λάμπρος Δημητρίου Βαρέλης» με μέση έκπτωση 34,87 %, η οποία στις 18-05-2021 υπέγραψε συμφωνητικό ποσού 339.195,08 € για την υλοποίησή του.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας με τις παρακάτω εργασίες:

Α)Τεχνικές εργασίες και συγκεκριμένα:

  • Επίστρωση σκυροδεμάτων της επιφάνειας του λιμένα με ειδική επεξεργασία και παράλληλη τοποθέτηση μερικών ζωνών από κυβόλιθους για λόγους ομοιομορφίας με την προϋπάρχουσα κατάσταση στο καταφύγιο.
  • Τοποθέτηση καναλιών αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση παγκακίων, αποξήλωση κατεστραμμένου τοιχίου και ανακατασκευής του.
  • Τοποθέτηση ανοξειδωτων σκαλών σε επτά σημεία του καταφυγίου
  • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων (ρεμέτζο) σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας (τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα αγκυροβόλια ) για τη δυνατότητα ασφαλέστερης πρυμνοδέτησης των σκαφών.

Β)Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

  • Εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση 14 κιβωτίων παροχών ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών.
  • Αντικατάσταση του υπάρχοντος υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (770μ.) του καταφυγίου.

Αντικατάσταση των υπαρχόντων 20 τεμαχίων παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος με φωτιστικά led για καλύτερη απόδοση φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατασκευή νέας εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με 5 φωτιστικών led.

 

Το έργο περαιώθηκε στις 19-04-2023.