Κέντρο Κοινότητας
2681362138 (Ψυχολόγος) Ισόγειο Δημαρχείου Άρτας (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) 8:00 έως 13:00

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση  – Συμβουλευτική/Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981 και προϋπολογισμό 747.360,00€.

 

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Αρταίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» που διαμένουν στο Δήμο, καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά, άνεργοι και γενικότερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

 

Στελεχώνεται με δύο κοινωνικούς λειτουργούς και μία ψυχολόγο.

 

Η δομή στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Άρτας και λειτουργεί καθημερινά από 7:00 έως 15:00 (ώρες κοινού 8:00-13:00).