Κέντρο Κοινότητας
Περιφερειακή οδός και Πέτρου Γαρουφαλλιά 8:00 έως 13:00

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, με παράστημα Ρομά, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση  – Συμβουλευτική/Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002043 και προϋπολογισμό 531.919,21€.

 

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Αρταίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» που διαμένουν στο Δήμο, καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά, άνεργοι και γενικότερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

 

Στελεχώνεται με δύο κοινωνικούς λειτουργούς και μία ψυχολόγο.

Η δομή στεγάζεται στην συμβολή των οδών Περιφερειακής οδού και Πέτρου Γαρουφαλία και λειτουργεί καθημερινά από 7:00 έως 15:00 (ώρες κοινού 8:00-13:00).