Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
26813 62138 Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ. μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25

Χ

2

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

Χ

3

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25 Χ

4 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ

5

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25

Χ

6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

Χ

7

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25

Χ

8 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25

Χ

9 Τοπική Ιστορία 25 Χ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2681362109, 2681362138
Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου
Email: Papadimitriou@arta.gr , zapsa@arta.gr