Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 676 έως 704)

28 Δεκεμβρίου 2018

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 676 έως 704 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 29733/7-12-2018 πρόσκληση:
676 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 577/2018 Α.Ο.Ε)
677 2 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2018 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
678 3 Απομάκρυνση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
679 4 Έγκριση μελέτης του έργου”Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων”
680 5 Έγκριση μελέτης του έργου “Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρα Χανοπούλου
681 6 Έγκριση μελέτης του έργου “Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα”
682 7 Έγκριση μελέτης του έργου “Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018”
683 8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήσης εγκαταστάσεων κοιμητηρίων”
684 9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της εργασίας “Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων”
685 10 Επί αιτήσεως του Θεοδώρου Βέτσικα η οποία αφορά παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων ΔΕ Αμβρακικού
686 11 Περιοδική πεζοδρόμηση δημοτικής οδού
687 12 Εγκριση της αριθμ.29/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»
688 13 Έγκριση της αριθμ. 141/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ
689 1 Τροποποίηση της αριθμ.527/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
690 2 «Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2019»
691 3   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
4 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων 9 και 13 που βρίσκονται στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
692 5 α) Έγκριση προμήθειας σαράντα (40) αντιτύπων του βιβλίου του Αρτινού συγγραφέα Βλαχοπάνου Δημήτρη «Πάμε μια βόλτα στο Θηλέων» και β) Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10-6611 «Προμήθεια βιβλίων, κ.λπ.» του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων
693 6 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της κατάστασης δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
694 7 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
695 8 Αδυναμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2018 (νέο), ΚΑ: 70-6414.003, ποσού 16.000,00 €»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,Πολεοδομίας & Καθημερινότητας
696 9 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου υπεραγοράς τροφίμων
697 10 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων
698 11 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
699 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
700 13 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
701 14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
702 15 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στη θέση Παλαιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων»
703 16 10η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 16/2018 Α.Ε.Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.ΜΠΑΠ
704 17 Έγκριση της αριθμ. 135/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού

32)12-12-2018