Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 597 έως 630)

28 Δεκεμβρίου 2018

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 597 έως 630)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 26583/1-11-2018 πρόσκληση:
597 1 Έκπτωση τελών ύδρευσης των μονογενεικών οικογενειών (αριθμ. 96/2018 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΑ)
598 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 541/2018
ΤΑΚΤΙΚΑ
599 1 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019 (αριθ. 527/2018 αποφ. Ο.Ε.)
600 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 524/2018 αποφ. Ο.Ε.)
601 3 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
602 4 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
603 5 Συμπλήρωση της με αριθμ. 570/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων
604 6 Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6431.008 «Τουριστική προβολή Δήμου Αρταίων έτος 2018»
605 7 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (αριθμ. 13 & 14/2018 αποφ. Ε.Ε.)
606 8 Έγκριση αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση κατάστασης δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
607 9 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
608 10 Σύσταση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αρταίων.
609 11 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.003 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
610 12 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.004 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου & παροχής συσσιτίου»
611 13 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.005 «Koινωνικό Φαρμακείο» .
612 14 Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας 24ης Ιουνίου στη Δημοτική Κοινότητα Αρταίων του Δήμου Άρτας(αριθμ. 39/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
613 15 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Μεταξά έναντι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας του Δήμου Αρταίων(αριθ. 40/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
614 19 Χορήγηση ή μη προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χρ.Γκίζα 2 (αριθμ. 41/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
615 20 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων
616 21 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Γεωτρήσεις στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών»
617 22 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
618 23 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
619 24 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
620 25 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργου.
ΕΚΤΑΚΤΑ
621 3 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
622 4 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Καραϊσκάκη”
623 5 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας “Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων, δομής της λιθοδομής, ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις τρόπου αντιμετώπισης για το κτίριο του ιστορικού Δημαρχείου
624 6 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής στους δημότες, καθορισμός τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη διενέργεια των συναλλαγών αυτών
625 7 Έγκριση της αριθμ. 125/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
626 8 α)Eπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018 Β)Έγκριση Αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00-6735 για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
627 9 9η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 αριθμ. 15/2018 Α.Ε.Ε.
628 16 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην τκ ανέζας της δε αμβρακικού η άδεια του οποίου έχει ανακληθεί(αριθμ. 42/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
629 17   Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρου στην τκ αγίου σπυρίδωνα και στην τκ γαβριάς η άδεια των οποίων έχει ανακληθεί(αριθμ. 43/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
630 18 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρου στην τκ κορφοβουνίου η άδεια του οποίου έχει ανακληθεί (αριθμ. 44/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
29)5-11-2018