Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22-2-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 2η / 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20-2-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-02-2017 και ώρα 13:30μ.μ.

Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Αρταίων Διακηρύσσει:
Ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σχολική έκταση στη θέση «Μουσιάς ή Λιβάδι» της Τ.Κ. Ράχης.

Συνεδρίαση 30 Οικονομικής Επιτροπής (323-354)

323 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
324 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
325 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών Φαρμακείου
326 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών νομικών και συμβολαιογράφων και υπηρεσιών δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεων προκηρύξεων
327 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2017
328 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης αναβάθμισης λογισμικού
329 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’Γύρες’’ της Τ.Κ. Ανέζας
330 Ακύρωση αρ. 313/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων
331 Ακύρωση αρ. 320/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής
332 Ακύρωση 301/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας και έγκριση διάθεσης πολυετούς δαπάνης
333 Ακύρωση αρ. 319/2017 Α.Ο. ‘’έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
334 Ακύρωση αρ. 297/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δ.Ε. Αμβρακικού και Δ.Ε. Φιλοθέης, τρόπος εκτέλεσης
335 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘‘Νηγρέσι’’ Τ.Κ. Αμμοτόπου
336 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση του αρ. 541 κληροτεμαχίου στη θέση ‘‘Μακρόνησος’’ Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
337 Ακύρωση 298/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Δ.Ε. Βλαχερνών, τρόπος εκτέλεσης
338 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότηγια την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικκινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
339 Ακύρωση αρ. 311/2017 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της εργασίας: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για την πρόληψη πυρκαγιών
340 Ακύρωση αρ. 314/2017 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ Δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη(Ψαροπλιά)
341 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
342 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία (εργασία): περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
343 Αλλαγή χρήσης Δημοτικών Κα-των
344 1.   Ορισμός δικηγόρου επί αιτήσεως κ. Γεωργίου Φλούδα προέδρου Τ.Κ. Στρογγυλής.
345 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας κατά την ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής κ. Απόστολου Κουτσούμπα.
346 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης στο Θεατράκι του Κάστρου
347 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Γεωργικών εργαλείων.
348 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων
349 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
350 7.   Έγκριση μελέτης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων.
351 8.   Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
352 9.   Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
353 10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
…………. 11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών. ΑΝΑΒΟΛΗ
………… 12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό. ΑΝΑΒΟΛΗ
354 13. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και Ευπρεπισμού, λοιπών υλικών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων.
2017-30

Συνεδρίαση 29 Οικονομικής Επιτροπής (312-322)

312 Έγκριση αρ. 11827/30-3-2017 Αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
313 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π.Δ.Ε. Αρταίων
314 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ Δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη( Ψαροπλιά )
315 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου τέλους για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική Πλατεία Βλαχέρνας
316 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
317 1.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για: Συντήρηση –Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
318 2.   Έγκριση ή πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών της δημοπρασίας για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων.
319 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας» και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

320 4.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Υπαίθριων οργάνων Γυμναστικής και τρόπος εκτέλεσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης
321 5.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού
322 Εγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-29

Συνεδρίαση 28 Οικονομικής Επιτροπής (294-311)

294 Σύνταξη όρων για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων
295 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
296 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
297 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δ.Ε. Αμβρακικού και Δ.Ε. Φιλοθέης, τρόπος εκτέλεσης, διάθεση πίστωσης
298 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Δ.Ε. Βλαχερνών, τρόπος εκτέλεσης, διάθεση πίστωσης
299 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
300 1.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Υπηρεσίας: Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών- Αρχαιολογικών- Περιβαλλοντικών –Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς και τρόπος εκέλεσης.
301 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας.
302 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΗ)
303 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
304 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
305 6.   Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι της Τ.Κ. Ράχης.
306 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων.
307 8.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής έκτασης ( τμήμα γεωτεμαχίου 24i, ορ. Διαμονής αγροκτήματος Αμμοτόπου 1937) στη θέση Κιάφα της Τ.Κ. Αμμοτόπου.
308 9.   Μερική τροποποίηση της αρ. 291/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πολυετούς δαπάνης.
309 10. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, λοιπές Προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκυπώσεων.
310 11. Παραλαβή της μελέτης: Εκπόνηση ΜΠΕ του έργου: Γεφύρωση ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
311 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της εργασίας: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για την πρόληψη πυρκαγιών.
2017-28

Συνεδρίαση 27 Οικονομικής Επιτροπής (292-293)

292 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης,
293 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-27

Συνεδρίαση 25 Οικονομικής Επιτροπής (269-289)

269 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων Υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων(νέο)
270 Παραλαβή της μελέτης : Μελέτη κύρωσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κεραματών και Ρόκκα στα πλαίσια του Ν. 3937/2011
271 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα (Λιπαντικά)
272 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
273 Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη για άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. κατά της αρ. 64300/12-5-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας ’’
274 1.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 7-6-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο, επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλ. Κοτσαρίνης κατά του Δήμου Αρταίων
275 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 12 -7-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση Ευστ. Κίτση κατά Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
276 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 12 -7-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση της κ. Τσίλη Μαρίας κατά του Δήμου Αρταίων
277 4.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων
278 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
279 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο
280 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Επισκευή και Συντήρηση εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων
281 8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για: Συντήρηση –Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
282 9.   Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως της Μπέλλου Θεοδοσίας κατά της αρ. 241/2017 Α.Ο.Ε.
283 10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
284 11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι Τ.Κ. Ράχης.
285 12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Γύρες Τ.Κ. Ανέζας.
286 13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ/των 3,5,&6 στην πλατεία Σκουφά.
287 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων.
288 15. Έγκριση Ι πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
289 16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-25