Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 ( 278-284 )

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η 23 -05 -2018

278 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού.
279 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστούς χώρους της Δ.Ε. Αρταίων
280 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υλικά τοπογραφήσεων και σχεδίων και ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο. Ε. κλπ
281 4.  Μερική τροποποίηση της αρ. 545/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα Συμβολαιογράφου
282 5.  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
283 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
284 7.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
28 23-5-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ