Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75 (596-607)

28 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 75η 24 -12-2018
596 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
597 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016
598 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
599 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
600 Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Φιλοξένια 2018 στην Θεσσαλονίκη από 9 Νοεμβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2018
601 Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Συνέλευση στην Κρήτη που θα γίνει από 1 εως 3 Νοεμβρίου 2018
602 Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2018
603 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 17&18/12/2018 στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Παντάνασσας και Σκούπας
604 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
605 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
606 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
607 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
75 24-12-2018