Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33 ( 312-333)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33η 11 -06 -2018
312 1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κατά μήκος οδικού δικτύου
313 2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών
314 3.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
315 4.Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας
316 5.Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο(κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ)
317 6.Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
318 7.Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων.
319 8.Έγκριση 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) και τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.)
320 9.Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση επί συμβιβαστικού διακανονισμού
321 10.Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα
322 11.Παραλαβή της μελέτης: Βελτιώσεις –επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών Δ. Αρταίων ( Έλατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου και Παντάνασσα )
323 1.  Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης: Επικαιροποίηση μελέτης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος
324 2.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
325 3.  Έγκριση πρακτικού ΙΙ ( οικονομικές προσφορές και στάθμιση βαθμολογίας) για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
326 4.  Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ οριστικής κατακύρωσης του έργου: καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Αρταίων, Δ.Ε. Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμμάρων
327 5.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την υπηρεσία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
328 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών καρδάμου Σκούπας.
329 7.  Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Α΄διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
330 8.  Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
331 9.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Λιάγκα Αγγελικής για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FRESKON 2018 στη Θεσσαλονίκη.
332 10.Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αποστολόπουλου Νικολάου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση ΙΤΒ 2018 στο Βερολίνο.
333 11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
33 11-6-2018