Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 (229-246)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η 7 -05 -2018
229 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
230 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Ρόκκα-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
231 Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου από το Δήμο για την δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
232 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας-βιωσιμότητας κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας
233 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο (μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26/2018 ΑΟΕ)
234 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων στις 16-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ ΕΛΚΑ- Θεοδόσιος Οικονομίδης και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά Δήμου Αρταίων κλπ
235 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων
236 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων
237 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών
238 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση ασύρματου δικτύου
239 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α΄ τριμήνου 2018
240 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Αβρακικού
241 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Βλαχερνών
242 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Ξηροβουνίου
243 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης
244 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
245 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
246 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
24 7-5-2018