Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 ( 287- 310)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31η 4 -06 -2018
287 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη ’’
288 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
289 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
290 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια τσαντών προώθησης ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης
291 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών Φιλαρμονικής στο Δήμο Αρταίων
292 Έγκριση ή μη πρακτικού 1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
293 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
294 Σύνταξη όρων διακήρυξης και καθαρισμός κατωτάτου ορίου για την εκ νέου εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών -Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
295 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ομπρελών για τις παραλίες της Κορωνησίας
296 1.  Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών Τραπεζών
297 2.  Έγκριση αρ. 12149/23-5-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
298 3.  Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη καταστατικού για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας του Δήμου
299 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018
300 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την επίστρωση πλακόστρωτου παιδικής χαράς Ανδρομάχου και Δωδώνης Τ.Κ. Αρταίων
301 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου 2018
302 7.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση συντριβανιών
303 8.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
304 9.  Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων έτων 2018-2019( καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα)
305 10.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
306 11.  Έγκριση πολυετούς δαπάνης
307 12.  Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
308 13.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
309 14.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
310 15.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης
31 4-6-2018