Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26 ( 248-265 )

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26η 14 -05 -2018
248 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
249 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
250 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
251 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) και για το Δήμο Αρταίων δικαίωμα προαίρεσης 30%)
252 Ακύρωση του διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»(206/2018 Α.Ο.Ε) και λήψη απόφασης διόρθωσης της μελέτης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια νέου συνοπτικού διαγωνισμού
253 Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) και τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.)
254 Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
255 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την υπηρεσία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
256 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
257 1.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αρ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
258 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατιών κλπ.
259 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
260 4.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2018
261 5.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο(κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ).
262 6.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων 2018-2019 (Καύσιμα για τα Νομικά Πρόσωπα)
263 7.  Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
264 8.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
265 9.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
26 14-5-2018