Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 34 ( 334-343)

21 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34η 19 -06 -2018
334 Ακύρωση αρ. 279/2018 Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστούς χώρους της Δ.Ε. Αρταίων
335 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχές ένδυσης στολές Δημοτικής Αστυνομίας
336 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στη Δ.Ε. Αμβρακικού
337 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο μέσω τηλεκατάρτισης
338 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
339 1.  Έγκριση αρ. 11066/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου ΔΕΗ ( ΒΛΑΧΟΣ ΚΛΠ)
340 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου σε on-line επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Δ.Α.Υ.Κ Συμπλήρωση-οριστικοποίηση & Εκτύπωση
341 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη Πυρκαγιών.
342 3.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
343 4.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού

34 19-6-2018