ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-2)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 17 -01-2019
1 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 3,4,5,6,7/01-2019 στις Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Πιστιανών, Σκούπας, Δαφνωτής και Αμμοτόπου
2 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 9,10,11/01-2019 στις Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Πιστιανών, Ροδαυγής, Σκούπας, και Δαφνωτής

1 17 -1-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 9 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΤΑΞΗΣ:

 1. Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αρταίων.
 2. Χορήγηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση παιγνίων ή παιχνιδομηχανών.
 3. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος.
 4. Εισήγηση επί αίτησης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στον οικισμό Χαλκιάδων-Καλαμιάς στο κληροτεμάχιο 1022.
 5. Διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (έκτακτη)

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Τροποποίηση ή μη σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 450 στην ΠΕ8 Ελεούσας για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Στούπα Σταματίας, με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ1: 56.10. και ΚΑΔ2: 56.30, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής, του Δήμου Αρταίων
 2. Κατάργηση ή μη θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Άρτας
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της  εταιρίας ΤΣΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΤΣΩΛΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ Ο.Ε., με περιγραφή δραστηριότητας: (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική,  με παροχή σερβιρίσματος), (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος), (Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο), (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ-φουντ), με παροχή σερβιρίσματος), (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος) και (Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφε-Μπαρ), που βρίσκεται στην Εθνική οδό Άρτας –Ιωαννίνων, (Καλαμιά),   του Δήμου Αρταίων
 4. Διατήρηση ή Μη Περιπτέρου στον οικισμό Χανόπουλου της Τ.Κ. Γριμποβου της ΔΕ Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
 5. Έγκριση Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτους 2018
 6. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 7. Απομάκρυνση ή μη κλειστών περιπτέρων στη Δ.Κ. Άρτας στην πλατεία Καραϊσκάκη και έναντι Ο.Τ. 413 (περιοχή Τριγώνου Άρτας) (αρ. απόφασης 101/2018 Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων).
 8. Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου στην Τ.Κ. Κεραμάτων (αρ. απόφασης 8/2018 Τ.Κ. Κεραμάτων)
 9. Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου στην Τ.Κ. Πολυδρόνου (αρ. απόφασης 4/2018 Τ.Κ. Πολυδρόσου).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77 (613-615)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 77η 31 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
613 1.     Αίτηση Σ. Μπανταλούκα, Β. Μπανταλούκα, Ο. Μπανταλούκα και ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για διόρθωση ορίων κτηματολογίου
614 2.    Σύνταξη όρων του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
615 3.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταίων
77 31-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76 (608-612)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 76η 27 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
608 Σύνταξη όρων του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρα στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
609 Σύνταξη όρων του έργου: Έργα Αποκατάστασης Ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις Θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
610     Σύνταξη όρων του έργου: Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
611   Απαλλαγή Πάνου Ιωάννη υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2018
612 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
76 27-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 676 έως 704)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 676 έως 704 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 29733/7-12-2018 πρόσκληση:
676 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 577/2018 Α.Ο.Ε)
677 2 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2018 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
678 3 Απομάκρυνση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
679 4 Έγκριση μελέτης του έργου»Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων»
680 5 Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρα Χανοπούλου
681 6 Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
682 7 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
683 8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήσης εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
684 9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της εργασίας «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων»
685 10 Επί αιτήσεως του Θεοδώρου Βέτσικα η οποία αφορά παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων ΔΕ Αμβρακικού
686 11 Περιοδική πεζοδρόμηση δημοτικής οδού
687 12 Εγκριση της αριθμ.29/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»
688 13 Έγκριση της αριθμ. 141/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ
689 1 Τροποποίηση της αριθμ.527/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
690 2 «Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2019»
691 3   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
4 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων 9 και 13 που βρίσκονται στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
692 5 α) Έγκριση προμήθειας σαράντα (40) αντιτύπων του βιβλίου του Αρτινού συγγραφέα Βλαχοπάνου Δημήτρη «Πάμε μια βόλτα στο Θηλέων» και β) Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10-6611 «Προμήθεια βιβλίων, κ.λπ.» του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων
693 6 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της κατάστασης δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
694 7 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
695 8 Αδυναμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2018 (νέο), ΚΑ: 70-6414.003, ποσού 16.000,00 €»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,Πολεοδομίας & Καθημερινότητας
696 9 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου υπεραγοράς τροφίμων
697 10 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων
698 11 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
699 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
700 13 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
701 14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
702 15 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στη θέση Παλαιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων»
703 16 10η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 16/2018 Α.Ε.Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.ΜΠΑΠ
704 17 Έγκριση της αριθμ. 135/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού

32)12-12-2018

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 597 έως 630)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 597 έως 630)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 26583/1-11-2018 πρόσκληση:
597 1 Έκπτωση τελών ύδρευσης των μονογενεικών οικογενειών (αριθμ. 96/2018 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΑ)
598 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 541/2018
ΤΑΚΤΙΚΑ
599 1 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019 (αριθ. 527/2018 αποφ. Ο.Ε.)
600 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 524/2018 αποφ. Ο.Ε.)
601 3 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
602 4 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
603 5 Συμπλήρωση της με αριθμ. 570/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων
604 6 Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6431.008 «Τουριστική προβολή Δήμου Αρταίων έτος 2018»
605 7 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (αριθμ. 13 & 14/2018 αποφ. Ε.Ε.)
606 8 Έγκριση αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση κατάστασης δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
607 9 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
608 10 Σύσταση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αρταίων.
609 11 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.003 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
610 12 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.004 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου & παροχής συσσιτίου»
611 13 Έγκριση ενεργειών δημοσιότητας και εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.005 «Koινωνικό Φαρμακείο» .
612 14 Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας 24ης Ιουνίου στη Δημοτική Κοινότητα Αρταίων του Δήμου Άρτας(αριθμ. 39/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
613 15 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Μεταξά έναντι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας του Δήμου Αρταίων(αριθ. 40/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
614 19 Χορήγηση ή μη προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χρ.Γκίζα 2 (αριθμ. 41/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
615 20 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων
616 21 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Γεωτρήσεις στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών»
617 22 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
618 23 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
619 24 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
620 25 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργου.
ΕΚΤΑΚΤΑ
621 3 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
622 4 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Καραϊσκάκη»
623 5 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων, δομής της λιθοδομής, ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις τρόπου αντιμετώπισης για το κτίριο του ιστορικού Δημαρχείου
624 6 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής στους δημότες, καθορισμός τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη διενέργεια των συναλλαγών αυτών
625 7 Έγκριση της αριθμ. 125/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
626 8 α)Eπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018 Β)Έγκριση Αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00-6735 για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
627 9 9η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 αριθμ. 15/2018 Α.Ε.Ε.
628 16 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην τκ ανέζας της δε αμβρακικού η άδεια του οποίου έχει ανακληθεί(αριθμ. 42/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
629 17   Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρου στην τκ αγίου σπυρίδωνα και στην τκ γαβριάς η άδεια των οποίων έχει ανακληθεί(αριθμ. 43/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
630 18 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρου στην τκ κορφοβουνίου η άδεια του οποίου έχει ανακληθεί (αριθμ. 44/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
29)5-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75 (596-607)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 75η 24 -12-2018
596 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
597 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016
598 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
599 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
600 Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Φιλοξένια 2018 στην Θεσσαλονίκη από 9 Νοεμβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2018
601 Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Συνέλευση στην Κρήτη που θα γίνει από 1 εως 3 Νοεμβρίου 2018
602 Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2018
603 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 17&18/12/2018 στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Παντάνασσας και Σκούπας
604 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
605 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
606 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
607 Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/να για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
75 24-12-2018