Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Δήμαρχο