Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊστάμενος/η Τμήματος Γόγαλης Θεόδωρος 26813 62229 gogalis@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γόγαλης Θεόδωρος Προϊστάμενος/η Τμήματος 26813 62229 gogalis@arta.gr

Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου