Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊστάμενος/η Τμήματος Ρεσίτης Κωνσταντίνος 2681362229 resitis@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ρεσίτης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Τμήματος 26810 71528 resitis@arta.gr

Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου