Αυτοτελές Τμήμα Επιτελικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος/η Τμήματος Μερκοβίτη Ανδριάνα 2681362265 merkoviti@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μερκοβίτη Ανδριάνα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362265 merkoviti@arta.gr

Αυτοτελές Τμήμα Επιτελικής και Διοικητικής Υποστήριξης