Αυτοτελές Τμήμα Επιτελικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος/η Τμήματος Σκορδή Δήμητρα 2681362101 edyp@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σκορδή Δήμητρα Προϊστάμενος/η Τμήματος 26813 62101 epyd@arta.gr

Αυτοτελές Τμήμα Επιτελικής και Διοικητικής Υποστήριξης