Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-5-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 203-272)

03 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-5-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
203 1 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στην εταιρεία παραγωγής ζοωτροφών LAKY
204 2 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στον Πτηνοτροφικό Συν/σμό Άρτας
205 3 Επικαιροποίηση του όρκου αδελφοποίησης με το Δήμο Λευκάρων
206 4 Επιχορήγηση Αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
207 5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (233/2017 ΑΟΕ)
208 6 Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
209 7 Eγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α’ Τριμήνου (αριθ.247/2014 ΑΟΕ)
210 8 Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
211 9 Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
212 10 «Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
ΤΑΚΤΙΚΑ
213 1 Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας
για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
214 2 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στη διαδικασία ωρίμανσης έργων αστικού ηλεκτροφωτισμού, μέσω του μηχανισμού ELENA
(Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα) που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου
215 3 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων
216 4 Έγκριση ποσού για την διοργάνωση στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας (ΕΔΕΥΑ)
217 5 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων.
218 6 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
219 7 Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικής πλατείας του δημοτικού σχολείου Γαβριάς
220 8 Λύση μίσθωσης για το αριθ. 541 κληροτεμάχιο στη θέση «Μακρόνησος» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα.
221 9 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων του Δήμου.
222 10 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια Υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο
παραποτάμιο πάρκο»
223 11 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ,ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για «Προμήθεια άλατος» έτους 2017
224 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 3ου Ημιμαραθωνίου «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
225 13 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αμβρακικού
226 14 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ
Ξηροβουνίου
227 15 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά για το έτος 2017
228 16 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου
Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 2η Δομικά Υλικά για το έτος 2017
229 17 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων &
λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών & Προμήθειας Ψυχράς ασφάλτου Δήμου Αρταίων για το έτος 2016
230 18 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά) & (Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά) για το
έτος 2017
231 19 Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων-χορτοκοπτικών μηχανημάτων του
Δήμου Αρταίων 2017
232 20   Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
233 21 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
234 22 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιτροπή Παιδείας»
235 23 Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής
σχολικών μονάδων
236 24   Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών
επισκευής σχολικών μονάδων
237 25   Έγκριση της αριθμ.5/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «4η τροποποίηση Προγράμματος
εκτελεστέων έργων έτους 2017»
238 26   Τροποποίηση της αριθμ. 160/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά Τροποποίηση σύνθεσης διοικούσας
πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
239 27 Ορισμός μελών για την τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παραγ. 2 του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα
με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
240 28 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και
επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια, με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
241 29   Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4264/2014
242 30    Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της κλήρωσης για την χορήγηση αδειών μεταξύ των ενδιαφερομένων για πώληση
καλαμποκιού του Δήμου Αρταίων
243 31 Ορισμός μελών ΔΗΚΕΔΑ
244 32 Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912 – 1913 για το έτος
2017 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης
245 33 Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των ιστορικών μαχών Γριμπόβου
246 34 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
247 35 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και πραγματοποίησης δαπάνης
248 36    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στη Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποίησης και διάθεσης δαπάνης για τη
μετακίνηση εκπροσώπων
249 37 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης) έτους 2017
250 38 Έγκριση της αριθμ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Έγκριση κανονιστικής απόφασης για
τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης από ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής
χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους
251 39 Έγκριση της αριθμ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης
ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους
252 40 Έγκριση της αριθμ. 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Χορήγηση προσωπικής θέσης
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Μάνου Αλέξανδρου
253 41   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
254 42    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015
και έργα πρόληψης νέων»
255 43 Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
256 44 Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»
257 45 Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης
νέων»
258 46 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
259 47   Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
260 48 Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ  Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. & Ε.Ε.» η οποία αφορά, Παράταση προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
261 49 Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση
Δημοτικών οδών (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)»
262 50 Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτικών
οδοστρωμάτων»
263 51 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Δήμου
Αρταίων»
264 52 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διαδρόμων αλμάτων και
ακοντίου Δημοτικού Σταδίου»
265 53 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Υποδομών στην Περιοχή Ανάπλασης Τριγώνου»
266 54 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Ορεινού Όγκου από
Κατολισθήσεις»
267 55 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Συμμόρφωση
στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας»
268 56    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε.
Αρταίων»
269 57 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
270 58    Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
271 59 Έγκριση της αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
272 60 Έγκριση της αριθμ. 7/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2017
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ (203 – 272)