Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

31Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2017 αποφάσεις από 742 – 791

24 Ιανουαρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-12-2017
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Ρύθμιση και καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις
2. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
3. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
4. Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Xmas Family Run 2017» με τoν Σύλλογο Δρομέων Άρτας. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
5. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»
6. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου
7. Απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Αρταίων ( αριθμ. 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8. Έγκριση μελέτης του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη & οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ» προϋπολογισμού 154.000,00€
9. Διάλυση της από 8-9-2015 σύμβασης της μελέτης «Τροποποίηση Μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (από alfa Bank έως εκκλησία Κασσοπίτρας)»
10. Επί αιτήσεως του Βασιλείου Γκαρτζώνη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
11. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Μπουζάνης Χριστόφορος – Λιούκας Ανδρέας για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Αναδιαρρύθμιση ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
14. Έγκριση της αριθμ. 19/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 12η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
15. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 630/2017 Α.Ο.Ε.)
17. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων (αριθμ. 633/2017 Α.Ο.Ε.)
18. Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων (αριθμ. 662/2017 Α.Ο.Ε.)
19. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου»3
20. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
21. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
22. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
24. Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης & εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων
25. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και εκμίσθωσης ακινήτων
26. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 1,2,3 & 4 της πλατείας Αγίων Αναργύρων.
27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
28. Επί αιτήσεως Ιωάννη Λάμπρη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων έτους 2017» για Παράταση σύμβασης
29. Επί αιτήσεως Ιωάννη Λάμπρη αναδόχου της εργασίας «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών» για Παράταση σύμβασης Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
30. Ανάκληση της αριθμ.691/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» Τ.Κ. Λιμίνης, για λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων»
31. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά το Σάββατο όπου παρέχεται αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης όπως επίσης και πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους καθιερωμένης ως μη εργάσιμης μέρας της Δευτέρας των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2018

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
32. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου.
33. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
34. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
35. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών Δημοτικών οδών»
36. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
37. Έγκριση του ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφράξεων – δαπεδοστρώσεων ασφαλείας και συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων».
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αμβρακικού»
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού στη θέση Βίραγκας Τ.Κ. Πολυδρόσου».
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στη θέση Παλαιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων»
42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών»
43. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
44. Έγκριση της αριθμ. 107/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
45. Έγκριση της αριθμ. 24/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
46. Έγκριση της αριθμ. 26/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
47. Έγκριση της αριθμ. 22/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
48. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
49. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο ΚΕΘΕΑ (αριθμ. 89/2017 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

31Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-12-2017