Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2017 απόφαση αριθμ. 741

24 Ιανουαρίου 2018

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 (αριθμ. 652/2017 Α.Ο.Ε.)

30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-12-2017