Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-12-2017 αποφάσεις αριθμ. 792 -793

24 Ιανουαρίου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 29-12-2017 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 50088/22-12-2017 πρόσκληση

ΤΑΚΤΙΚΆ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου,
ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης
ΈΚΤΑΚΤΟ
«Έγκριση της αριθμ.673/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η
οποία αφορά «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την
προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»

32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-12-2017