48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (462-474)

48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
462.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Ομάδα Β΄ και Δ΄)
463.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
464.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 »
465.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
466Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
467.Έγκριση πρακτικού για τις εργασίες της Ομάδας 1.<> και για τις εργασίες της Ομάδας 2.<>
468.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
469.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
470.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
471.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
472.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 295/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων και διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συμπλήρωση της αντίστοιχης υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
473Εγκριση κατάθεσης έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 27/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.
474.Εξειδίκευση πίστωσης για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (462-474)

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 6η του μηνός Οκτωβρίου47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:

1.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 »
3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
4.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
5.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
6.Έγκριση πρακτικού για τις εργασίες της Ομάδας 1.<> και για τις εργασίες της Ομάδας 2.<>
7.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (449-461)

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
449.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Αρταίων.
450.Εγκριση πρακτικού Ι για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό»
451.Ορισμός Δικηγόρου, για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 466/2020 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Αρταίων κλπ κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)
452Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 157/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
453.Εγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
454¨Eκριση διακήρυξης διαγωνισμού και κατάρτηση όρων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
455.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
456.Έγκριση δαπάνης και απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-9-2020 στην Τ.Κ Καλαμιάς.
457.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οριζόντια σήμανση.διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών»
458. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017»
459.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζηρού και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης ποταμού Λούρου».
460.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
461.Έγκριση πρακτικού κληρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ».

46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (434-448)

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
434 Υποβολή Αίτησης στήριξης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019
435 Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Πλακόστρωση οδού στην Κορωνησία» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020
436 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
437.Έγκριση πρακτικού 1 για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ ΕΤΟΥΣ 2020»
438.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
439.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
440.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο:
« Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».
441. Ορισμός ενός (01) μέλους και του αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρταίων και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υπηρεσίας στον ΑΣΔΣΑ Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
442.Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση.
443.΄Εγκριση της 13997/29-6-2019 έκθεσης της Επιτροπής αξιολόγησης μισθίου.
444.Διόρθωση-Ορθή Επανάληψη της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Δήμου Αρταίων & του Νομικού Προσώπου “Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων”, με θέμα:«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
445.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων»
446.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2020
447.Διακήρυξη ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
448.Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για τον Δήμο Αρταίων.

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (434-448)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-8-2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 210 έως 214 )

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-8-2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 210 έως 214 )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, οι λοιποί Δημ. Σύμβουλοι (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
210 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 385/2020 Α.Ο.Ε.)
211 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 391/2020 Α.Ο.Ε.)
212 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου
213 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
214 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»

21) 31-8-2020

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19-8-2020 (Απόφαση αριθμ. 209)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19-8-2020 (Απόφαση αριθμ. 209)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 19η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

209 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

20) 19-8-2020

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 207 έως 208)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 207 έως 208)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 11η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
207 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 360/2020 Α.Ο.Ε)
208 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Kv, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων (αριθ. /2020 αποφ. Συμβουλίου Κοινότητας Γραμμενίτσας)

19) 11-8-2020

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-8-2020 (Αποφαση αριθμ. 206 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς , την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δημοτικού Οδικού Δικτύου σε τμήμα της οδού σε τμήμα της οδού Αγίας Ειρήνης σε μήκος περίπου 65 (εξήντα πέντε) μέτρων από τη συμβολή της με την Αγίου Αρτεμίου έως τα όρια του οικοπέδου της Ελληνικής Αστυνομίας (Ο.Τ. 440) με αμφίδρομη κίνηση. (αριθμ. 14/2020 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & αριθμ.63/2020 Αποφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 186 έως 205)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-8-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 186 έως 205)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 3η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

186 «Έγκριση της αριθμ.9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόκκα η οποία αφορά την Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτικών μιγμάτων, με βάση φυσικά ή τεχνικά λίθινα υλικά, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΤΡΙΚΙΑ» της Τ.Κ. Ρόκκας, Δήμου Αρταίων,ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»
187 Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
188 Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2020 αριθμ. 337/2020 Α.Ο.Ε
189 5η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 8/2020 Α.Ε.Ε.)
190 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Δημιουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου»
191 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 317/2020 Α.Ο.Ε.)
192 Διόρθωση της αριθμ. 132/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
193 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
194 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
195 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
196 Συνδιοργάνωση του Δήμου με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 04,05 και 06 Σεπτεμβρίου 2020
197 Αίτηση ένταξης παράστασης υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020»
198 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού»
199 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε. στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ της κτηματικής περιφέρειας Ράχης.
200 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ANIVITA E.E. στη θέση «Ρογγόζια» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
201 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Τζιομάκη Νικολάου στη θέση «ΞΥΛΑ» η ΚΑΡΚΑΣΤΟΣ» η ΛΥΜΟΥΡΙΑ στην Τ.Κ. Γαβριάς ΔΕ Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
202 Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Κωστακιών Δ.Κ. Κωστακιών, ΔΕ Αρτας Δήμου Αρταίων
203 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»
204 Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Kv, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων
205 Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων» από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών

17) 3-8-2020

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 183 έως 185)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 183 έως 185)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

183 Άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα
184 Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων, με
τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατειών του κέντρου της Άρτας στα πλαίσια του OPEN MALL»
185 Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 

16) 27-7-2020 (2)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 153 έως 182)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6-7-2020 (Αποφάσεις αριθμ. 153 έως 182)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

153 Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για κατασκευή Μουσικού Σχολείου
154 Οπτικές ινες ΟΤΕ
155 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.254/2020 Α.Ο.Ε)
156 Επικαιροποίηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων» (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
157 Ορισμός νέας ημερομηνίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «Ελευθερίων 2020». 2. Έγκριση διοργάνωσης «Ελευθερίων 2020» και του προγράμματος εκδηλώσεων και συνδιοργανώσεων με άλλους φορείς.
158 άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα.
159 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων
160 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων Α’ Φάση» στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
161 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο ύδρευσης»
162  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και ΕΑΓΜΕ για την εκπόνηση «Τεχνικογεωλογικής έρευνας καταπτώσεων βράχων στην Τ.Κ. Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων
163 Παραχώρηση κατά χρήση οδού στο Χανόπουλο Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου» στα πλαίσια του ενταγμένου στο Interreg Ελάδα – Ιταλία έργου «The Rout_Net – Thematic Routes and Networks»
164 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο.Η.Ε.,Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “S.D.G.17 Greece”»
165 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 81/2020 προηγούμενης ΑΔΣ, απολογισμός κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, απόδοση χρηματικού ποσού 40.000,00€ για τη στήριξη του Νοσοκομείου Άρτας και κλείσιμο του λογαριασμού.
166 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2020 Α.Ο.Ε.)
167 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 246/2020 Α.Ο.Ε.)
168 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου χρήσης αιγιαλού σε καντίνες
169 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
170 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
171 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
172 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου στην Κοινότητα Γραμμενίτσας (σχετ. αριθμ. 10/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
173 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων
174 Περιοδική πεζοδρόμηση Δημοτικής οδού Πεύκης(σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
175 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ (σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
176 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Καραμιχάλη Παναγιώτη
177 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της Καρακώστα Γεωργίας
178 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικής μονάδας του Τζούκα Κων/νου
179 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση κλειστού χώρου στάθμευσης μηχανημάτων έργου του Σιαμέτη Δημητρίου
180 4η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 (σχετ. η αριθμ. 6/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
181 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κατά το σχολικό έτος 2020-21
182 Λήψη Σύμφωνης Γνώμης για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του ΥΠΕΝ»
16) 27-7-2020