Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29-3-2017 (αποφασεις από 155-202)

03 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-3-2017

ΕΚΤΑΚΤΑ
155 1ο “Στήριξη του Δημ. Συμβουλίου Αρταίων στο αίτημα αναβάθμισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
στην Άρτα ώστε να δικαιούνται επιδότησης οι αγρότες της περιοχής μας”
156 2ο Στήριξη του Δημ. Συμβουλίου Αρταίων στο αίτημα των Σχολικών Καθαριστριών Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για καταβολή δεδουλευμένων
157 3ο Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες του Δήμου μας εν όψει των εορτών
Πάσχα 2017 (ΣΧΕΤ η αριθμ 173/2017 Α.Ο.Ε.)
158 4ο Παροχή εκτάκτου βοηθήματος σε άπορο δημότη από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
159 5ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ.191 /2017 Α.Ο.Ε)
160 6ο Τροποποίηση σύνθεσης διοικούσας πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
161 7ο Επιχορήγηση Κοινωνικής δομής «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή» Ιεράς Μητρόπολης Άρτας
162 8ο Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της σχολικής έκτασης 25
στρεμμάτων στη θέση “ΓΥΡΕΣ” της
Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού
163 9ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αναδιαρρύθμιση και επισκευή κτιριακού
συγκροτήματος “ΨΑΡΟΠΛΙΑ”
164 10ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού συντήρησης
αγροτικών δρόμων ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Βλαχερνών» (νέο)
165 11ο Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου

ΤΑΚΤΙΚΑ
166 1ο Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τη διερεύνηση τυχον ευθυνών της ΔΕΗ για τον τροπο
που διαχειρίσθηκε το άνοιγμα των θυροφραγμάτων των υπερχειλιστών και γενικότερα
τυχόν ενεργειών που έπρεπε να προβεί και δεν έπραξε για την αποφυγή της πλημμύρας
στις 31-1-2015 και 1-2-2015
167 2ο Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της
απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ
του Δήμου
168 3ο Τροποποίηση της αρ. 99/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του
Δήμου Αρταίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
169 4ο Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»
170 5ο Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
171 6ο Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
172 7ο Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
173 8ο Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
174 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Ιανουαρίου 2017
(αριθμ. 169/2017 Α.Ο.Ε.)
175 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017
(αριθμ. 170/2017 Α.Ο.Ε.)
176 11ο Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης και επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών
αγορών και προμήθεια ψυχράς ασφάλτου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
177 12ο Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών (ΟΜΑΔΑ 4η
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΗΚΑ) & (ΟΜΑΔΑ3.1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) για το έτος 2017
178 13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων –
χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017
179 14ο Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
Κανονισμό Άρδευσης Δήμου Αρταίων
180 15ο Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
Επικαιροποίηση Κανονισμών αποφάσεων (Κανονισμός Καθαριότητας – Πρασίνου)
181 16ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Σπυρίδωνα η οποία
αφορά την παραχώρηση αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Σπυρίδωνα.
182 17ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
οποία αφορά Α’ Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017
183 18ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ιδρύματος.
184 19ο Εκδήλωση παρουσίας του τουριστικού προϊόντος της Άρτας στην περιοχή της Πάτρας
185 20ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα» από το
Δήμο Αρταίων
186 21ο Διάθεση δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα»
187 22ο «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και
αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
188 23ο Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Τοποθέτηση
βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων»
189 24ο Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων
ιδιωτών»
190 25ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του
έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
191 26ο Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση
επικινδυνότητας διέλευσης, οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους ΔΕ
Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
192 27ο Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των
ρουφραχτών
193 28ο Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ
Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
194 29ο Παραχώρηση προς χρήση τμήματος του Κοιμητηρίου Ψαθοτοπίου για ανέγερση Ιερού
Ναού
195 30ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ
Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού»
196 31ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή
τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»
197 32ο Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –
Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
198 33ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών έτους 2017
199 34ο Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά κατάρτιση και
ψήφιση οικ. Καταστάσεων έτους 2016
200 35ο Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά ψήφιση και
έγκριση πεπραγμένων έτους 2016
201 36ο Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2017 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και καθορισμός
αμοιβής αυτών
202 37ο Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά Τροποποίηση
εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών ΔΗΚΕΔΑ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-3-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 155 -202)