Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 122-154)

03 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-3-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
122 1 “Αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ.155 /2017 Α.Ο.Ε)
123 2 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
124 3 Συμπλήρωση της αριθμ. 79/2017 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά την Συγκρότηση της επιτροπής
επίλυσης φορολογικών διαφορών
125 4 Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση
126 5 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
127 6 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο σύλληψης των
Αρτινών Εβραίων
128 7 Διάθεση δαπάνης για διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο σύλληψης των Αρτινών Εβραίων.
129 8 Παράταση μίσθωσης ακινήτων
130 9 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την “Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –
Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής Ροδιάς
131 10 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
132 11 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “ανοιχτού δορυφορικού οχήματος”
133 12 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου ¨Οδοποιία Δ.Ε. Ξηροβουνίου”
134 13 έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα
της Τ.Κ. Αμμοτόπου
135 14 Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 3η
Τροποποίηση του Προγράμματος εκτελεστέςων έργων έτους 2017
ΤΑΚΤΙΚΑ
136 1 Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Ετους 2016  του  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΡΤΑΣ
137 2 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμούς
4 & 5 πλατείας Σκουφά
138 3 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων
(ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά)
139 4 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης δικτύου ηλεκτρ/σμού ΔΕ Αρταίων (Ομάδα 1η Λαμπτήρες)
140 5 Τροποποίηση της αριθμ. 6/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου ως προς τον συντονιστή των
δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο Αρταίων
141 6 Ορισμός Δημοτικών αστυνομικών φερόντων στολή δικυκλιστή
142 7 Παραχώρηση κτηρίου για λειτουργία περιφερειακού ιατρείου στην Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής
(αριθμ. 1/2017 Απόφαση Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας Ροδαυγής)
143 8 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2017
144 9 Έγκριση των αριθμ. 4/2017,5/2017 και 10/2017 Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι
οποίες αφορούν τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως και χορήγηση ή μη προσωπικής θέσης
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος κ. Παπαδιώτη Γεωργίου
145 10 Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη σχεδίου Δράσης για
τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων”
146 11 Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων”
147 12 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη”
148 13 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου Μελέτη σχεδίου δράσης για την βιώσιμη
ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
149 14 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το
Δήμο Αρταίων”
150 15 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο “Αγροτικής οδοποιία Τ.Κ.
Αμμοτόπου (Αγ.Ανάργυροι- Κιάφα – Κρανούλες και συν/σμός Αμπέλια – Παλιούρια)
151 16 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων”
152 17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις
τεχνικών Δημοτικών οδών”
153 18 Συγκρότηση της επιτροπών Οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
154 19 Έγκριση της αριθμ. 16/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας
Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων που αφορά Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
& στοχοθεσίας έτους 2017
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-3- 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 122-154)