Δημοτικά Συμβούλια 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 501 έως 517 )

14 Ιανουαρίου 2020

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 501 έως 517 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-11-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25635/14-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

501 Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά την λειτουργία του ΚΕΝ Άρτας
502 1 Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αρταίων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
503 2 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αποδοχή της πίστωσης
504 3 Καθορισμός τελών έτους 2020 (αριθμ. 268/2019 Α.Ο.Ε.)
505 4 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά της αριθμ. 241/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (αριθμ. 251/209 Α.Ο.Ε)
506 5 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 288/2019 Α.Ο.Ε)
507 6 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 289/2019 Α.Ο.Ε)
508 7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
509 8 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου (αριθμ. 283/2019 Α.Ο.Ε.)
510 9 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
511 10   Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
512 11   Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (τ.κ. κορωνησίας) (αριθμ. 35/2019 αποφ. ΕΠΖ)
513 12 Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου & κατάργηση θέσης Δ.Κ. Κωστακιών(αριθμ. 36/2019 αποφ. ΕΠΖ)
514 13 Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου στο χώρο του αμαξοστασίου του δήμου (ΔΚ. Αρταίων) (αριθμ. 37/2019 αποφ. ΕΠΖ)
515 14 Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου έναντι Ι.Ν. Παρηγορήτισσας (αριθμ. 38/2019 αποφ.ΕΠΖ)
516 15 Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»
517 16 Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»

26) 2-12-2019