Δημοτικά Συμβούλια 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 553 έως 554)

14 Ιανουαρίου 2020

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 553 έως 554)

ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30Η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ.29888 /30-12-2019 πρόσκληση :

553 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 337/2019 A.O.E.)
554 Πρόταση συμπληρωματικής κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

29)30-12-2019