Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

17η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 14-7-2017 (αποφάσεις από 405-432)

11 Σεπτεμβρίου 2017

EKTAKTA
1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αρταίων που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (Αριθ. 387/2017 Α.Ο.Ε)
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την
τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση του 13ου Διάπλου Αμβρακικού. Διάθεση
δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2017-2018 προϋπολογισμού
150.343,80 με ΦΠΑ και διενέργεια διαγωνισμού
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «σίτισης μουσικού σχολείου Άρτας 2017-2018
7. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού
της Βίδρας»
10. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοστικής & ποιοτικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών
Κορωνησίας
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ Ο.Ε. για
το έτος 2017
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβήςτων εργασιών μίσθωσης
ισοπεδωτή – γκρέϊντερ για τη διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Κωστακιών
13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο
Αρταίων»
14. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης &
ανακατασκευής των ρουφραχτών & των τοίχων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο»
15. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης του ΔΣ του ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Δημιουργία παραρτημάτων
ΚΑΠΗ στις Δημοτικές ενότητες Άρτας και Ανέζας ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Κέντρο
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
16. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην
Άνω πόλη»
17. Τροποποίηση της αριθμ. 208/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή σαρδέλας με το Σύλλογο γυναικών Δήμου Αμβρακικού
και τον Μοπρφωτικό Σύλλογο Ανέζας και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης για
την συγκεκριμένη εκδήλωση.
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 10/2017 Απόφαση Εκτ.
Επιτροπής)
2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (Σύμφωνα με
τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων
κατά το σχολικό έτος 2017-18
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Καταγγελία μίσθωσης για το αριθμ. 2 Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Σκουφά.
6. Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
7. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος 2017
8. Έγκριση της αριθμ.29/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Καθορισμό
θέσεων δικύκλων οχημάτων και επέκταση των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της
Δημοτικής Λαικής Αγοράς »
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων ΔΕ
Αρταίων»
10. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
14-7-2017