Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

15 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23-6-2017 (αποφάσεις από 365 εως 370)

28 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-6-2017
ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
2. Ακύρωση της αριθμ. 349/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
3. Ακύρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
4. Εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους» (Συμπλήρωση της αριθμ. 308/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου)
5. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους»
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23-6-2017