Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12-6-2017

28 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 12-6-2017

ΕΚΤΑΚΤΑ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Αριθμ 321 /2017 Α.Ο.Ε.)
2. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας “Εργασία
συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων
3. Τροποποίηση της αριθμ.551/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
4. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση “Νεγρέσι” της Τ.Κ. Αμμοτόπου
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο προμήθεια βιβλίων κλπ
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ηλεκτρολογική
υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο

ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αποδοχή της αριθμ. 913/19-05-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
2. Υποβολή πρότασης για την «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης 41/2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
3. Τροποποίηση της αριθμ. 213/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
4. Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων
5. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 299/2017 Α.Ο.Ε.)
7. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
9. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την περισυλλογή και μεταφορά στον κτηνίατρο και μετά στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς
11. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια συστημάτων εντοπισμού & παρακολούθησης οχημάτων (GPS) Δήμου Αρταίων
12. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων (Ομάδα 4η Σιδηρουργικά)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών για την κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών 2017 Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων
16. Επιχορήγηση Αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
17. Διάθεση δαπάνης για αγορά βιβλίων
18. Διάθεση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων.
19. Τρόπος χρέωσης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς.
20. Παρακατάθεση αποζημίωσης για την κύρια οδό Κωστακιών – Κεραματών
21. Μερική εφαρμογή της Π7/2003 πράξης αναλογισμού.
22. Συμπλήρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ
23. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
26. Αποδοχή ένστασης της Τ.Ε. ¨Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ με δ.τ. ¨ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.¨κατά της αρ. 40938/14/12//2016 απόφασης έκπτωσης για το έργο ¨Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στα΄θμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου¨
27. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα η οποία αφορά Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής.
28. Έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ του έργου ¨Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων¨
29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη παρόδου Λόρδου Βύρωνος»
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός χειμάρων Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
35. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική-προσωρινή παραλαβή των έργων
36. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
37. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2016
38. Έγκριση της αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2013
39. Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2014
40. Έγκριση της αριθμ. 27/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2015
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12-6-2017