Δημοτικά Συμβούλια 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22-5-2017 (αποφάσεις από 273-316)

04 Ιουλίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 22-5-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
273 1 Τροποποίηση της αριθμ. 24/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την δημιουργία Δημοτικής
Βιβλιοθήκης στην Άρτα
274 2 Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2017
275 3 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου χρήσης αιγιαλού σε καντίνες
276 4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 268/2017 Α.Ο.Ε.)
277 5 Εισήγηση επί του θέματος: επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης γιατην κοινωνική δομή
«Κοινωνικό Παντοπωλείο»
278 6 Διόρθωση της υπ.αρ.216/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αρταίων. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση
με τη ΔΕΥΑ στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής και διάθεση ποσού.Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδος (ΕΔΕΥΑ)
279 7 Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη η οποία αφορά παράταση εκτέλεσης του έργου «Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας
και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου»
280 8 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β’ Κατανομή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπάιδευσης Δήμου Αρταίων
281 9 Έγκριση της αριθμ. 38/2017 απόφασης ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
282 10 ΔΣ ΚΚΜΠΑΠ Λόγω λήξης θητείας
ΤΑΚΤΙΚΑ
283 1 Έγκριση της αριθμ. 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Κύρηξη απαλλοτρίωσης για την
κατασκευή του έργου: Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις»
284 2 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
285 3 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
286 4 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
287 5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 252 & 267 αποφάσεις της οικ. Επιτροπής).
288 6 Τροποποίηση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ. 270/81
289 7 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εκτός προβολής καταστήματος
στην πλατεία Βλαχέρνας.
290 8 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής «Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων
Δήμου Αρταίων & προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων»
291 9   Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης δημ. Φωτισμού ΔΕ
Βλαχέρνας
292 10 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης δημ. Φωτισμού ΔΕ Φιλοθέης
293 11 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης δημ. Φωτισμού ΔΕ
Αμβρακικού
294 12 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων &
λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων (Ομάδα 1η Ξυλεία)
295 13   Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων &
λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων (Ομάδα 4η Σιδηρουργικά)
296 14 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια δίκυκλης ηλεκτρονικής μηχανής της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
297 15 Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών για την εκτέλεση της εργασίας μικρής
κλίμακας (Επιχορήγηση Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας) επισκευές σχολείων στην δημ. Κοινότητα Αρταίων
298 16 Αδυναμία «δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων από τη
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και ΤΠΕ του Δήμου
299 17 Έγκριση των αριθμ.6 & 9 /2017 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής οι οποίες αφορούν «5η & 6η τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
300 18 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών.
301 19 Λήψη Απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου είκοσι τριών (23) θέσεων
του κ. Άγγελου Σούλη του Ευαγγέλου στην οδό Βασιλέως Πύρρου 29 στην Άρτα του Δήμου Αρταίων
302 20 Έγκριση της αριθμ. 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Διατήρηση ή Απομάκρυνση
κενωθέντος περιπτέρου»
303 21 Έγκριση της αριθμ. 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Τοποθέτηση πλαστικών
κολωνακίων»
304 22 Διάθεση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας.
305 23 Περί δωρεάς απορριμματοφόρου που βρίσκεται σε ακινησία από το Δήμο Αρταίων στο Δήμο Αμφιλοχίας
306 24   Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας.
307 25 Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό».
308 26 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους» και καθορισμός
του τρόπου εκτέλεσης.
309 27   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
310 28 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά Βελεντζικό.
311 29 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών
στην πόλη της Άρτας και τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Λιμίνης
312 30 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων.
313 31 Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στη θέση Παλιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ.
Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων.
314 32 Επί αιτήσεως της Κ/Ξίας Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για παράταση προθεσμίας του έργου « Αναδιαρρύθμιση
Κατασκευής ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
315 33 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
316 34 Έγκριση της αριθμ. 8/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά Αποδεσμεύσεις ποσών12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 273-316