Συνεδριαση10η Οικονομική Επιτροπή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 20- 2 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης του έργου: Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού Φωτισμού
Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης του έργου: Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, κηπευτικού χώματος, βελτιωτικών εδάφους (τύρφης)
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες από ιδιώτες
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.     Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 22-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου και συζητείται η αίτηση της κ. Παπαβασιλείου Γιαννούλας κατά των αρ. 441&442/10-11-2008 εκθέσεων αυτοψίας.
2.     Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων
3.     Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας : Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Γραμμενίτσας
4.     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
5.     Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-10

Συνεδρίαση 9η Οικονομικής Επιτροπής(97-106)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     9η      14-  2 -2017
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την: Ανανέωση του ονόματος(domain name) arta.gr
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Αμβρκικού
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Βλαχέρνας
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Φιλοθέης
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια συστημάτων εντοπισμού& παρακολούθησης οχημάτων ( GPS )
8. Ακύρωση αρ. 55/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργειας υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δημου Αρταίων  για το έτος 2017
9. Ακύρωση αρ. 87/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2017-9

Συνεδριαση 8η Οικονομικής Επιτροπής(52-96)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     8η      10-  2 -2017

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για εξέταση δυνατότητας ανταλλαγής Οικοπέδου
 2. Συμπλήρωση αρ. 43/2017 Α.Ο.Ε.
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δήμο Αρταίων και  νομικά  πρόσωπα
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων όλων των υπηρεσιών του δήμου Αρτάιων
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού
 14. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
 17. Συμπλήρωση αρ. 313/2016 Α.Ο.Ε.(Απευθείας ανάθεση για προγράμματα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας)
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια δίκυκλης μηχανής
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης-Μετάπτωση στο καινούργιο δίκτυο
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών,προμηθειών και εργασιών των Κ.Α.10-6264,Κ.Α.10-6672-01,Κ.Α.106262-01και Κ.Α.10-6265-003 αντίστοιχα
 24. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης

Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογίου 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικής Ενότητας Αρταίων

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Αμβρακικού – Φιλοθέης

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Επισκευές σχολείων στη Δημοτική Ενότητα Αρταίων   

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας « Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Βλαχέρνας- Ξηροβουνίου

 1.Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Ευθυμίου Θεοδώρου κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.

 1. Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Γιαννακοπούλου Παναγιώτας κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων έτους 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου και χαρτιού φωτοτυπικού έτους 2017

5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης : Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου& χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2017

 1. Ακύρωση αρ. 45/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία : Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δ. Αρταίων για το έτος 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
 4. 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, χαρτιού φωτοτυπικού λοιπών Δημ. Ενοτήτων και παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων σε εφημερίδες κλπ για το έτος 2017
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.κλπ για το έτος 2017
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) για το έτος 2017
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: Τοποθέτηση ταϊστρών για αδέσποτα ζώα( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)για το έτος 2017
 8. 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 1-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Χαρίση Γεωργίου, Αγγέλη Κων/νου κ.λπ.
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 3-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως των κ.κ. Ευάγγελου και Γεωργίου Φούζα κατά του Δήμου Αρταίων.
 10. 15. Έγκριση και Διάθεση Πιστώσεων
 11. Ματαίωση ή μη διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2016

2017-8

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 57-66)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-2-2017
1 «Έγκριση της αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά 2η Τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
2 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
3 Διάθεση δαπάνης για την κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Ματίου 2017
4 Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
5 Διάθεση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας έτους 2017
6 Διάθεση δαπάνης για τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
7 Διάθεση δαπάνης για εκδήλωση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας στις 17/2/2017
8 Λύση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ευαγγέλου Φούζα Τοπ. Μηχανικού η οποία αφορά «Αυτοψίες επαλήθευσης των
τετ. μέτρων για τροποποίηση αυτών που δηλώνονται στη ΔΕΔΔΗΕ
9 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών – αρχαιολογικών- περιβαλλοντικών
προσβασιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς
10 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Εισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 3-2-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 57-66)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 04-01-2017

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για τη δημιουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Αρταίων

3. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία & Κατ’ αρχήν έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά»

4. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981

5. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ.
270/81
6. Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 7-56)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-1-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
1 1η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017
2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
3 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού και αναμόρφωση
στοχοθεσίας έτους 2017
4 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016
5 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελιθούσης χρήσης
6 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση αποτελεσμάτων Δ’ Τρίμήνου έτους 2016″
7 Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης η οποία αφορά την Ψήφιση και
έγκριση προϋπολογισμού.
8 Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτεσης Άρτας η οποία αφορά
Προσλήψεις τακτικού προσωπικού
9 Παροχή εργασιών για τη διοργάνωση-επίβλεψη-συντονισμό τον 3ο ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ » από το Τμήμα Παιδείας ,
Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού ,Αθλητισμού, και Νέας Γενιάς του Δήμου Αρταίων
10 Αδυναμία Εκπόνησης «Παροχή εργασιών για την επικοινωνιακή προβολή της εκδήλωσης 3ος Δρόμος του Γιοφυριού»
από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Αρταίων
11 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Μίσθωσης μεταφορικού μέσου (τρενακι) μεταφοράς επιβατών και
προσωπικού λειτουργίας και ασφάλειας για την περίοδο των Χριστουγένων 2016
13 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 150.000,00€
14 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 200.000,00€
15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 417/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ- Μεταλυκειακό έτος – τάξη
Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17
16 Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2017 Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Δημιουργία γραφείου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Απασχόλησης του Δήμου Αρταίων
2. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Άρτα
3. Στήριξη αιτήματος για στελέχωση με διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
4. Έγκριση των υπ αριθμ. 1 & 2/ 2017 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες αφορούν τροποποίηση σχεδίου πόλεως
5. Κατ’ αρχήν έγκριση για την αναγκαιότητα εκεύρεσης χώρου για τη χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας στον οικισμό Κεραματών
Δήμου Αρταίων
6. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα
με το Ν. 4111/2013
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων
9. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια εορταστικού – διακοσμητικού υλικού, για προμήθεια
υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων
στις τοπικές κοινότητες
10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτόκολλα ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση κηποτεχνικών
μηχ/των υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2016
11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση αντλιοστασίου
Χανοπούλου κτίριο Νο 1& 2, για προμήθεια και τοποθέτηση παταριού εκδηλώσεων
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια άλατος»
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής «Ηχητικής κάλυψης παραμυθένιου κάστρου για την περίοδο των Χριστουγέννων»
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής ημιβυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
15. Ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας ως μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου)
16. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
για το έτος 2017
17. Έγκριση των αριθμ. 25/2016 και 48/2016 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού χρήσεων γής,
στις περιοχές Αμπελίων Αμμοτόπου Άρτας και Φανερωμένης Άρτας, για λειτουργία δημοτικής σταβλικής εγκατάστασης
(πρόχειρο κατάλυμα) δυναμικότητας 30 ανεπιτήρητων βοοειδών η κάθε μία»
18. Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2017
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
20. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού και της Καθαρής Δευτέρας έτους 2017
22. Κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 17-2-2017,στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή υγείας για τη
σύγχρονη γυναίκα» που πραγματοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΔΔΥΠΠΥ
23. Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2017
24. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
25. Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (24ωρης λειτουργίας ) του συνεργείου
Ηλεκτροφωτισμού
26. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
27. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
28. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
29. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου»
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμιά) έως
γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας
32. Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του 2ου Τμήματος της εργασίας Αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
33. Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για το
κλειστό γυμναστήριο Τ9
34. Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και αφορά έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης
35. Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Άρτας κ. Μιχαήλ Νικολάου η οποία αφορά «Ενέργειες που πρέπει στις οποίες θα πρέπει
να προβεί ο Δήμος Αρταίων για να διεκδικήσει όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός των ορίων
της Τ.Κ. Βλαχέρνας που είχαν αναληφθεί από τον πρώην σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων πεδινής και Ημιορεινής
Περιοχής Ν. Άρτας και σήμερα με τη μορφή ΦΟ.Σ.Δ.Α. ως λειτουργεί αλλά και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή και Υπηρεσία
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 7-56