Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 56 (493-497)

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 8-10-2018
493 Ορισμός Συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης
494 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε
495 ‘‘Επί Αιτήσεως κ. Γεωργίου Φωτίου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου για ορισμό δικηγόρου ΔΕΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ
496 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
497 Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
56 8-10-2018