Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 57(498- 505 )

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 57η 15-10-2018
498 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
499 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
500 Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το έτος 2018-2019
501 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
502 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
503 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.)
504 3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
505 4.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
57 15-10-2018