Οικονομικές Επιτροπές 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55 (479-492)

31 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 1-10-2018
479 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας από πτηνοτροφικό συνεταιρισμό
480 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο –Δεκέμβριο 2017
481 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
482 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
483 1.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Στρογγυλής στις 22-9-2018
484 2.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019( είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ- είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου.
485 3.   Έγκριση ή μη 5ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων- Δικαιολογητικά κατακύρωσης
486 4.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή Πεζοδρομίων
487 5.   Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
488 6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας (νέο)
489 7.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αρταίων
490 8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)του Δήμου Αρταίων
491 9.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
492 10. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
55 1-10-2018