Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (456-471)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η 4 – 9 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό έτος 2017-2018
Εκπόνηση Οριστική μελέτη του έργου: Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α. ) στην πόλη της Άρτας και σύνταξη όρων του συνοπτικού διαγωνισμού
1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 20-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση αίτησης αναγνώρισης ως δικαιούχου του αποζημίωσης του κ. Κώστα Κων/νου
2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 14-09-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο προκειμένου να παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη
3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 25-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία ‘’ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ’’ κατά του Δήμου Αρταίων.
4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας σε ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής χας Σταμ. Μπαζιούλα προκειμένου να αναγνωριστεί κυρία ακινήτου που βρίσκεται στο Γλυκόριζο Άρτας.
5.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος για την διάνοιξη της οδού Γ. Μπακόλα σε εφαρμογή της Π6/06 πράξης αναλογισμού- αποζημίωσης.
6.   Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων
7.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου.
8.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
9.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου
11.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘’Μακρόνησος’’ της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατείας Βλαχέρνας.
13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμοι σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
39 4-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (450-455)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η 31 – 8 -2017 EKTAKTH
450 1.   Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017
451 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
452 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
453 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
454 5.   Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
455 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
38 31-8-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (442-449)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37η 28 – 8 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου
Έγκριση αρ. 31693/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
37 28-8-2017

Συνεδρίαση 38 Οικονομικής Επιτροπής (450-455 )

450 1.   Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017
451 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
452 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
453 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
454 5.   Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
455 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-38

Συνεδρίαση 37 Οικονομικής Επιτροπής (442-449 )

442 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
443 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου
444 Έγκριση αρ. 31693/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
445 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
446 2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
447 3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
448 4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
449 5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
2017-37

Συνεδρίαση 36 Οικονομικής Επιτροπής (431-441 )

431 1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
432 2.Έγκριση οριστικής κατακύρωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων.
433 3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό.
434 4.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών.
435 5.Έγκριση μελέτης της προμήθειας: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
436 6.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
437 7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
438 8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
439 9.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
440 10.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
441 11.Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
2017-36

Συνεδρίαση 35 Οικονομικής Επιτροπής (423-430 )

423 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
424 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια γραμματοθυρίδων
425 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Υπηρεσία: Αμοιβή ελεγκτή δόμησης
426 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό)
427 Μερική τροποποίηση της αρ. 64/2014 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του δικηγόρου
428 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού οριστικής κ2017-352017-352017-35ατακύρωσης για την ‘’Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (ομάδα Α – Υλικά Καθ-τας για το ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π)
429 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων
430 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-35

Συνεδρίαση 34 Οικονομικής Επιτροπής (401-422)

401 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
402 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
403 Μερική τροποποίηση της αρ. 343/2016 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Συμβολαιογράφου
404 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης
405 Ορισμός Συμβολαιογράφου για δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου της ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων
406 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας προσωρινού αναδόχου του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
407 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
408 1.   Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου
409 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
410 3.   Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
411 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
412 5.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017
413 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου μηχανισμού εισόδου parking.
415 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
416 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης του Μονοπατιού Βίδρας
417 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων
418 10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
419 11. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
420 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
421 13. Έγκριση αποδέσμευσης ποσών
422 14. Σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.
2017-34

Συνεδρίαση 33 Οικονομικής Επιτροπής (380-400)

380 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων
381 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργαία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
382 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης δήμου Αρταίων
383 Έγκριση αρ. 12249/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
384 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. της Δ.Ε. Φιλοθέης
385 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Κατεπείγουσα απολύμανση χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τη μη αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων
386 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου
387 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
388 1.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
389 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ηλεκτρονικού ωρολογίου για την καταγραφή παρουσιών προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου.
390 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μπαταριών UPS για τον εξοπλισμό ΜΑΝ
391 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
392 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μεταφορές εν Γένει
393 6.   Απαλλαγή υπολόγου Θ. Μπαλατσούκα υπαλλήλου του Δήμου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
394 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (Γερανοφόρο φορτηγό- Τμήμα 3)
395 8.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
396 9.   Έγκριση η πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
397 10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι Τ.Κ. Ράχης
398 11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου εκτός προβολής κατ/τος στην κεντρική πλατεία Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων
399 12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
400 13. Βεβαίωση κάλυψης των νέων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
2017-33

Συνεδρίαση 32 Οικονομικής Επιτροπής (356-379)

356 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την ‘’Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων
357 ‘‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια Χημικού Υλικού ( απολυμαντικά χημικά κ.λ.π.)
358 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
359 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια αντλιών
360 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
361 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
362 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤ-ΝΑ ΑΥΤ-ΤΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
363 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικκινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
364 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ υποβολής δικαιολογητικών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
365 1.   Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ Διμήνου 2017
366 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
367 3.   Αίτηση κ. Σόφη Άγγελου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου των κ.κ. Φασούλα Σπυριδούλα, Περδικομάτη Δημητρίου & Ειρήνης, Στόγια Δημητρίου & Θεοδώρου και κληρ. Νικολάου Στόγια.
368 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.
369 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
370 6.   Έγκριση πολυετούς δαπάνης
371 7.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
372 8.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
373 9.   Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δ.Ε. Αρταίων.
374 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
375 11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών.
376 12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό.
377 13. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
378 14. Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίεςτου έτους 2015και έργα πρόληψης νέων
379 Σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους

2017-32

Συνεδρίαση 31 Οικονομικής Επιτροπής (355)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31η 29- 6 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
355 Απευθείας ανάθεση για κατεπείγουσα απολύμανση χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τη μη αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων
217-31