Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 35 Οικονομικής Επιτροπής (423-430 )

07 Σεπτεμβρίου 2017

423 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
424 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια γραμματοθυρίδων
425 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Υπηρεσία: Αμοιβή ελεγκτή δόμησης
426 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό)
427 Μερική τροποποίηση της αρ. 64/2014 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του δικηγόρου
428 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού οριστικής κ2017-352017-352017-35ατακύρωσης για την ‘’Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (ομάδα Α – Υλικά Καθ-τας για το ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π)
429 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων
430 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-35