Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 32 Οικονομικής Επιτροπής (356-379)

07 Σεπτεμβρίου 2017

356 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την ‘’Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων
357 ‘‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια Χημικού Υλικού ( απολυμαντικά χημικά κ.λ.π.)
358 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
359 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια αντλιών
360 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
361 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
362 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤ-ΝΑ ΑΥΤ-ΤΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
363 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την εργασία: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικκινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
364 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ υποβολής δικαιολογητικών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
365 1.   Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ Διμήνου 2017
366 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
367 3.   Αίτηση κ. Σόφη Άγγελου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου των κ.κ. Φασούλα Σπυριδούλα, Περδικομάτη Δημητρίου & Ειρήνης, Στόγια Δημητρίου & Θεοδώρου και κληρ. Νικολάου Στόγια.
368 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.
369 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
370 6.   Έγκριση πολυετούς δαπάνης
371 7.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
372 8.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
373 9.   Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δ.Ε. Αρταίων.
374 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
375 11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών.
376 12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό.
377 13. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
378 14. Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίεςτου έτους 2015και έργα πρόληψης νέων
379 Σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους

2017-32