Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 33 Οικονομικής Επιτροπής (380-400)

07 Σεπτεμβρίου 2017

380 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων
381 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργαία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
382 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης δήμου Αρταίων
383 Έγκριση αρ. 12249/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
384 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. της Δ.Ε. Φιλοθέης
385 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Κατεπείγουσα απολύμανση χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τη μη αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων
386 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου
387 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
388 1.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
389 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ηλεκτρονικού ωρολογίου για την καταγραφή παρουσιών προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου.
390 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μπαταριών UPS για τον εξοπλισμό ΜΑΝ
391 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
392 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μεταφορές εν Γένει
393 6.   Απαλλαγή υπολόγου Θ. Μπαλατσούκα υπαλλήλου του Δήμου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
394 7.   Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (Γερανοφόρο φορτηγό- Τμήμα 3)
395 8.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
396 9.   Έγκριση η πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
397 10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι Τ.Κ. Ράχης
398 11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου εκτός προβολής κατ/τος στην κεντρική πλατεία Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων
399 12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
400 13. Βεβαίωση κάλυψης των νέων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
2017-33