Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

18 Οκτωβρίου 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Συζήτηση για το Στρατόπεδο Άρτας.
 2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού  (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.).
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
 5. «Ορισμός μελών Δ.Σ. «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»,  με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.».
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
 7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών.
 8. Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Λημών & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019.
 9. Εκλογή αντιπροσώπων στο ΦΟΣΔΑ.
 10. Τροποποίηση της μελέτης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.
 11. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και Τουρισμό» με κωδικό ΟΠΣ 5038163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020.
 12. Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια φωτιστικών LED αστικού φωτισμού για την πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου.
 13. Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου.
 14. Υποβολή Πρότασης για την «Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου.
 15. Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου.
 16. Λήψη απόφασης σχετικά με την Δανειακή σύμβαση στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων».
 17. Αποδοχή απόφασης ένταξης της δράσης με τίτλο «WIFI4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στον Δήμο Αρταίων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WIFI4EU.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.205/2019 & 217/2019 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής).
 2. Ενοικίαση γραφείων για παραχώρηση στις δημοτικές παρατάξεις λόγω έλλειψης αντίστοιχων χώρων εντός του Δημοτικού Καταστήματος.
 3. Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου για τα έργα Π.Δ.Ε.
 4. Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς.
 5. Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Δημοτικής επιχείρησης Δήμου Αμβρακικού, έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τουρισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011).
 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011).
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 (08-10/11/2019, Θεσσαλονίκη), στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, και έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων.
 4. ‘Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2019:

α) στον Κ.Α. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό».

β) στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό».

γ)  στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων».

 1. Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων «Φεστιβάλ Γαστρονομίας», Άρτα & Αθήνα 29/11-01/12/2019 (πρώην Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς).
 2. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης» (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010).
 4. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020.
 5. Έγκριση επικοινωνιακής πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 1. Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων.
 2. Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής συσσιτίου Δήμου Αρταίων.
 3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων.
 4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.
 5. Αδυναμία εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2020.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,

Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

 1. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων» έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

 1. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος (αριθμ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 3. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.
 4. Επί αιτήσεως Μπούγα Δημητρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών».
 5. Επί αιτήσεως Αλυμάρα Χρήστου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο κάθετη & οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ».
 6. Επί αιτήσεως Σφήκα Σωτηρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017».
 7. Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017».
 9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών».
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 156/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων».

Εισηγητής :κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Επί αιτήσεως ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για παράταση προθεσμίας προγράμματος.
 2. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου ΔΕ Ξηροβουνίου Φιλοθέης» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.